Czy komornik może zająć świadczenie rehabilitacyjne?

Forum prawneKategoria: KomornikCzy komornik może zająć świadczenie rehabilitacyjne?
UżytkownikUżytkownik zapytał 1 rok temu

Dzień dobry. Potrzebuję porady prawnej, czy komornik może zająć świadczenie rehabilitacyjne? Komornik zajął moje konto bankowe, na które ZUS przelewa mój zasiłek rehabilitacyjny. W tym miesiącu komornik zabrał całą kwotę, nie zostawił nic. Co mam z tym zrobić?

Wiem, że jest coś takiego jak „kwota wolna od zajęcia”. Jestem obecnie rehabilitowana w GCR Repty, ponieważ doznałam udaru rdzenia kręgowego i niestety mnie sparaliżowało. Nie mogę zadzwonić do komornika, ponieważ nie mam tu zasięgu. Nie mam środków do życia.

Czy komornik może zająć zasiłek rehabilitacyjny? Proszę o poradę.

Imię:
Ewa

4 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witam, egzekucja z zasiłku rehabilitacyjnego prowadzona jest na podstawie tych samych przepisów, co egzekucja z wynagrodzenia za pracę.

Zatem co do zasady komornik ma prawo dokonać zajęcia zasiłku rehabilitacyjnego, jednak wypłacający (pracodawca bądź Zakład Ubezpieczeń Społecznych) zobowiązany jest dokonać potrącenia z zasiłku, stosując kwoty wolne od zajęcia.

Jeżeli dochodzi do zajęcia rachunku bankowego, na który wypłacany jest zasiłek rehabilitacyjny, należy zwrócić uwagę na dwie okoliczności. Po pierwsze na kwoty wolne od zajęcia przy egzekucji z rachunków bankowych, a po drugie, by nie doszło do podwójnego potrącenia.

Kiedy na zajęty rachunek bankowy dłużnika trafia potrącone już przez wypłacającego świadczenie, to pozostała kwota w całości należy do dłużnika, a bank nie powinien realizować potrącenia.

Jeżeli zasiłek rehabilitacyjny został wpłacony w całej kwocie (bez pomniejszenia przez wypłacającego), to oprócz zastosowania kwoty wolnej od zajęcia na rachunku bankowym, bank powinien zastosować kwoty wolne od potrącenia z zasiłku rehabilitacyjnego.

Tak czy inaczej, jeśli wierzytelność nie jest zaległością alimentacyjną, to w Twojej dyspozycji powinna pozostać kwota odpowiadająca płacy minimalnej. Jeśli egzekwowany jest dług alimentacyjny, komornik może zająć wszystkie znajdujące się na koncie środki, ale kiedy pochodzą one z zasiłku rehabilitacyjnego, dłużnikowi pozostaje 40% świadczenia.

Jeżeli bank przekazał komornikowi całe świadczenie rehabilitacyjne, doszło do naruszeń. Jednak nie wyprostujesz sprawy i nie odzyskasz pieniędzy bez kontaktu z komornikiem i bankiem.

W tym momencie zasadnym będzie kontakt z kancelarią komorniczą i wniosek o zwrot niesłusznie zajętych środków.

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy - wzór
Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

Jeżeli komornik nie zwróci pieniędzy, należy złożyć skargę na czynności komornika.

Skarga-na-czynności-komornika
Skarga na czynności komornika – wzór

Możesz również zadzwonić do banku i zastrzec, że na zajęty rachunek trafia zasiłek rehabilitacyjny, dlatego należy stosować zasady traktujące o ograniczeniu egzekucji.

Wiedz, że bank zobowiązany jest przetrzymać przez 7 dni zdjęte z konta dłużnika pieniądze. Może Twoje pieniądze nie trafiły jeszcze na konto komornika, więc sam telefon do banku przyniesie oczekiwany skutek.

Zastanów się jednak nad wnioskiem do komornika w przedmiocie zwolnienia rachunku spod zajęcia.

Wniosek o zwolnienie spod zajęcia rachunku bankowego
Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego

UWAGA: polecam zajrzeć jeszcze do artykułu: Potrącenia komornicze ze świadczenia rehabilitacyjnego

AvatarMałgorzata C. odpowiedział 11 miesięcy temu

Dzień dobry, jestem obecnie na świadczeniach rehabilitacyjnych, ale wpływają one na konto mamy, czy komornik ma prawo zająć mi świadczenia? na rękę wychodzi 1300 z groszami i jeszcze takie pytanie, czy jak bym miała najniższą rentę, to komornik też ma prawo ją zająć? Jeśli tak to w ilu procentach może ją zająć?

Avatarmarta m. odpowiedział 7 miesięcy temu

Witam serdecznie… chodzi o Zajęcie komornicze świadczenia rehabilitacyjnego. Według wyroku sądu mam przyznane świadczenia rehabilitacyjne za 9 miesięcy więc będzie wyrównanie. Jak to się ma do zajęcia komorniczego? ile może zająć komornik z wyrównania? czy zajmie całość za 9 miesięcy, czy podzieli tę kwotę co miesiąc? Bardzo zależy mi na odpowiedzi.

Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 7 miesięcy temu

Witaj świadczenie rehabilitacyjne, o którym piszesz, przysługuje w związku z dalszym kontynuowaniem leczenia po wykorzystaniu zasiłku chorobowego przy rokowaniach powrotu do zdrowia.

Świadczenie rehabilitacyjne w określonych granicach, wypłaca zależnie od okoliczności pracodawca, bądź ZUS i to właśnie w gestii płatnika leży wyliczenie kwot świadczenia należnych pracownikowi oraz tych, które mają trafić do komornika.

Przy egzekucji z majątku dłużnika w postaci wynagrodzenia za pracę, zasiłków macierzyńskich, chorobowych, czy rehabilitacyjnych stosuje się miesięczne kwoty wolne od zajęcia.

Od 1 marca 2020 roku miesięczna kwota wolna od zajęcia z zasiłku rehabilitacyjnego przy długach alimentacyjnych wynosi  532,61 zł, a przy długach innego pochodzenia 878,81 zł.

W Twoim przypadku częściowo zastosowanie znajdą również poprzednie progi ograniczenia obowiązujące przed marcem 2020 roku. Będzie to 514 zł przy długach alimentacyjnych i 848 zł przy należnościach niealimentacyjnych.
Są to najniższe stawki, które musi otrzymać dłużnik. Stosuje się bowiem również ograniczenie procentowe. Przy egzekucji długów alimentacyjnych potrąceniu podlega do 60 % świadczenia, a przy innych zobowiązaniach do 25 %.
Jeśli Twoje świadczenie jest w miarę wysokie, zastosowanie znajdzie potrącenie procentowe. Natomiast w przypadku świadczeń najniższych, płatnik zastosuje kwotę minimalną.

Odpowiadając na Twoje pytanie – pracodawca, czy też ZUS, który będzie wypłacał Ci świadczenie, dokona potrącenia za każdy miesiąc z osobna, stosując wyżej wymienione kryteria kwotowe lub procentowe, a następnie pozostałą kwotę za 9 miesięcy prześlę na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres domowy.

Jest więc dobra wiadomość – niebawem otrzymasz wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego za 9 miesięcy z potrąceniem za każdy miesiąc z osobna.

Chcę jednak zwrócić Twoją uwagę na inną okoliczność, a mianowicie należy zadbać o ustrzeżenie się przed tym, by pieniądze ze świadczenia nie wpadły w ręce komornika, jeśli zostaną przekazane na zajęte przez niego konto bankowe.

Zwróć uwagę, że obecnie kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym wynosi 1 950 zł miesięcznie. Jeśli konto jest zajęte przez komornika, to istnienie ryzyko, że bank przekaże nadwyżkę wspomnianej kwoty komornikowi.

Oczywiście takie działanie będzie niezgodne z zasadami postępowania egzekucyjnego, ale późniejsze wyprostowanie sprawy może nie być wcale proste.

Jeśli więc pieniądze z zasiłku mają trafić na zajęty rachunek bankowy, radzę podjąć kontakt z komornikiem i złożyć wniosek o zwolnienie rachunku bankowe spod zajęcia.

Wniosek o zwolnienie spod zajęcia rachunku bankowego

Wniosek o zwolnienie spod zajęcia rachunku bankowego
Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego

Powodzenia!

Twoja odpowiedź