Zobacz jak wyjść z długów! jak oszczędzać i jak zarobić pieniądze!

Każdy dług jest zły! ZOBACZ jak wyjść z długów, jak oszczędzać i jak zarobić pieniądze na spłatę zadłużenia! Jak się pozbyć długów komorniczych. Co to jest pętla zadłużenia – jak jej uniknąć i jak wyjść z zadłużenia!

Potrącenia komornicze ze świadczenia rehabilitacyjnego + SKARGA

Witam. Dziś mojemu mężowi wpłynęło 1200 zł świadczenia rehabilitacyjnego z ZUS. Nie możemy wypłacić pieniędzy. Pokazuje się brak środków na koncie i że mąż ma 14 zł środków bieżących. Czy komornik mógł zabrać całą kwotę ze świadczenia rehabilitacyjnego? Czy to coś z systemem w banku? bo przyszedł SMS z kwotą. Proszę o odpowiedź bo nie mamy z czego żyć. Jaka jest maksymalna kwota potrącenia komorniczego ze świadczenia rehabilitacyjnego?


Potrącenia komornicze ze świadczenia rehabilitacyjnego

Witam serdecznie! Egzekucja komornicza ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych w tym ze świadczenia rehabilitacyjnego wypłaconego dłużnikowi z ZUS nie może przebiegać dowolnie.

W myśl przepisom ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a dokładniej zgodnie z treścią art. 139 ze świadczeń pieniężnych określonych w przedmiotowej ustawie po odliczeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz należności z tytułu podatku dochodowego mogą być potrącane min.:

 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych;
 • należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego;
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Zatem ze świadczenia rehabilitacyjnego egzekwowane mogą być zarówno długi alimentacyjne, jak i te które pochodzą z niespłaconych kredytów, chwilówek, pożyczek.

Egzekucja ze świadczenia rehabilitacyjnego

Nie piszę Pani z jakiego tytułu mąż ma zajęcie komornicze, dlatego w swej odpowiedzi ograniczę się wyłącznie do tych dwóch rodzajów długów – dług alimentacyjny i należności inne niż alimenty.

Przy egzekucji z zasiłku rehabilitacyjnego potrąceniu podlega:

 • do 60 % wysokości świadczenia – przy długach alimentacyjnych;
 • do 25 % wysokości świadczenia – przy egzekucji innych należności.

Jeśli zatem mąż jest dłużnikiem alimentacyjnym, komornik ma prawo zająć aż 60 % pobieranego przez niego świadczenia.

Gdy zaś długi pochodzą z innego tytułu (pożyczka, kredyt, chwilówka) zajęciu podlega do 25 % wypłaconego mu przez ZUS świadczenia.

Świadczenie rehabilitacyjne, a zajęcie rachunku bankowego

Jeżeli sprawa egzekucyjna jest dość „świeża” to prawdopodobnie komornik zaczął postępowanie od zajęcia rachunku bankowego. Mogło zdarzyć się tak, że ZUS nie otrzymał jeszcze informacji o zajęciu świadczenia rehabilitacyjnego i całą należną mężowi kwotę świadczenia przesłał na wskazany rachunek bankowy – bez potrąceń.

Jeśli tak się stało, to musicie się Państwo liczyć z tym, że w niedługim czasie dojdzie co zajęcia egzekucyjnego świadczenia rehabilitacyjnego i ZUS pomniejszy jego wysokość w skazanym przeze mnie powyżej zakresie. Po czym na rachunek bankowy ZUS przekaże pomniejszoną już kwotę świadczenia.

Jeżeli jedynym wpływem na rachunek jest świadczenie rehabilitacyjne, by uniknąć problemów z blokowanie pieniędzy już raz potrąconego świadczenia, warto rozważyć możliwość zwrócenia się do komornika z wnioskiem o ograniczenie egzekucji z rachunku bankowego. Nie może bowiem dojść do podwójnego potrącenia.

Wzór wniosku o ograniczenie zajęcia komorniczego z rachunku bankowego

Rachunek bankowy – kwoty wolne od zajęcia 2018

Jeżeli jednak świadczenie rehabilitacyjne nie jest jedynym wpływem na rachunku warto wiedzieć, że obecnie kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym w każdym miesiącu wynosi:

 • 1 575 zł przy długach innych niż alimenty;
 • 0 zł przy długach alimentacyjnych – w tym przypadku nie występuje kwota wolna od zajęcia i komornik na prawo zająć wszystkie zgromadzone na rachunku środki.

Jeśli komornik prowadzi egzekucję długów innych niż alimenty, bank zobowiązany jest udostępnić posiadaczowi rachunku w każdym nowym okresie rozliczeniowym saldo w wysokości 1 575 zł. Każda wypłata dokonana w danym miesiącu zmniejsza dostępne saldo.

Jeśli mąż otrzymał świadczenie rehabilitacyjne w wysokości 1 200 zł, to  kwota ta nie wyczerpuje całego salda dostępnego przy egzekucji należności innych niż alimentacyjne.

Co więc mogło stać się w Państwa sytuacji?

 1. Zostało wyczerpane saldo dostępne w danym okresie rozliczeniowym – na rachunek bankowy o którym mowa wpływy inne należności przez co dokonaliście już Państwo obrotów w ustalonej wysokości – w nowym miesiącu bank znów zwolni saldo w kwocie 1 575 zł;
 2. Nastąpił błąd – tu radzę skontaktować się z bankiem i próbować wyjaśnić okoliczności sprawy.

Jeśli doszło do bezprawnego zajęcia i przekazania komornikowi środków wolnych od zajęcia skarga na czynność komornika może okazać się zasadna, w przypadku kiedy ten nie zechce dokonać zwrotu pobranych kwot na ustny lub pisemny wniosek męża.

Skarga na czynności komornika

Podsumowując:

Przy egzekucji komorniczej ze świadczenia rehabilitacyjnego, zajęciu podlega 60% należnej kwoty przy długach alimentacyjnych oraz 25 % przy egzekucji innych należnościach.

Kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym w każdym miesiącu wynosi 1 575 zł. Kwota wolna od zajęcia przy egzekucji należności alimentacyjnych nie występuje.

By nie doszło do podwójnego zajęcia tych samych środków, warto złożyć do komornika wniosek o ograniczenie egzekucji z rachunku bankowego (wzór wniosku dołączyłam wyżej).

Zajęcie rachunku bankowego mogło nastąpić dużo szybciej niż przesłanie informacji o zajęciu świadczenia rehabilitacyjnego do ZUS – komornik działa bowiem przy użyciu aplikacji OGNIVO, która umożliwia mu zajęcie konta bankowego dłużnika w przeciągu kilku minut.

Jeśli doszło do nieprawidłowości w toku postępowania egzekucyjnego dłużnik ma prawo złożyć skargę na czynności komornika, także w przedmiocie nienależnie pobranych środków z rachunku bankowego.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...


1 Comment

 1. Karol

  Fajnie napisany artykuł. Dobrze wiedzieć, że dłużnicy mogą szukać pomocy na takiej stronie jak ta. Myślę, że warto szukać wyjścia z długów. A Komornicy mogli być mieć trochę więcej uczuć wobec dłużnika.

NAPISZ KOMENTARZ

Więcej w DŁUGI
Jak wybrać właściwego, skutecznego i dobrego komornika? [PORADNIK]

Dzień dobry, posiadam tytuł wykonawczy i mogę wszcząć egzekucję komorniczą przeciwko dłużnikowi, niestety nie wiem którego komornika wybrać, czy muszę wybrać komornika z miejscowości w której mieszkam? chciałbym aby komornik na którego się zdecyduję był skuteczny i dobrze prowadził egzekucję na dłużniku. Proszę Panią o pomoc i podpowiedź, do którego...

Zamknij