Witam, Urząd Skarbowy przesłał moją nadpłatę do komornika, pomimo że rozliczałam się z synem (jestem samotna matka) a mój nieletni syn nie ma zajęć komorniczych. Jak odzyskać pieniądze? Komornik zrobił to niezgodnie z prawem ale żeby złożyć skargę na komornika, to trzeba zapłacić.


Samotna matka z długami i zwrot podatku z US

To prawda, skarga na komornika kosztuje 100 zł, ale nawet nie ma sensu jej składać, ponieważ nic nie ugrasz tym posunięciem, ponieważ zgodnie z art. 76 Ordynacji podatkowej, nadpłata podatku zaliczana jest na poczet zaległości nie tylko podatkowych ale i komorniczych i może zostać zajęta przez komornika.

A więc, wierzytelność która jest nadpłatą podatku i powstała na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej, podlega zajęciu komorniczemu na podstawie art. 895 &3

§ 3. Na podstawie wniosku o wszczęcie egzekucji z ruchomości komornik dokona również zajęcia wierzytelności lub innych praw majątkowych, związanych z posiadaniem dokumentu, jeżeli dokument taki znajduje się w posiadaniu dłużnika.

Ponadto, Urząd Skarbowy nie ma obowiązku poinformowania Cię o tym, że przelewa zwrot podatku na konto komornika, a nawet komornik czy Urząd Skarbowy, nie potrzebuje Twojej zgody na taki zabieg.

Tutaj rządzi komornik i Urząd Skarbowy musi mu się podporządkować, i tu kłania się kolejny Art. 896. § 2.

Art. 896. § 1. Do egzekucji z wierzytelności komornik przystępuje przez jej zajęcie. W celu zajęcia komornik:

2) wezwie dłużnika wierzytelności (Urząd Skarbowy w tym przypadku), aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał dłużnikowi, lecz złożył je komornikowi lub do depozytu sądowego.

A więc komornik sądowy wzywa Urząd Skarbowy do złożenia w ciągu 7 dni oświadczenia, czy dłużnikowi przysługuje zajęta wierzytelność czy też odmawia zapłaty wraz z podaniem przyczyny.

Zajmowanie przez komorników nadpłaty podatku z Urzędów Skarbowych, to bardzo łatwa operacja, bo odbywa się drogą elektroniczną. Okres kiedy Urzędy Skarbowe wypłacają podatnikom zwroty podatku, są okresem żniw dla każdego komornika w kraju.

Niestety i Ty moja droga dołączyłaś właśnie do grupy osób, które zostały w ten sposób „skrzywdzone” przez przepisy prawa.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

[0]
możesz dodać do koszyka kolejny formularz lub przejść do finalizacji transakcji
0.00 zł Zapłać

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!
1 Udostępnień