Komornik IGNORUJE wniosek o udzielenie informacji – co robić?

Nie udzielenie przez komornika informacji o prowadzonych w stosunku do dłużnika postępowaniach egzekucyjnych – wysłałem pismo do komornika ok. 2 miesiące temu o udzielenie informacji z rozliczeniem prowadzonych egzekucji. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi.

Co mam zrobić, aby otrzymać tę odpowiedź? Jak napisać wniosek o udzielenie informacji o dokonanych wpłatach i stanie zaległości?


Prawo dłużnika do informacji od komornika

Komornik jest sądowym organem egzekucyjnym. Powołany na swój urząd przez Ministra Sprawiedliwości posiada szereg praw, ale również obowiązków. Przede wszystkim komornik musi działać zgodnie z przepisami prawa i w granicach prawa. Komornik zatem nie może czegoś zrobić, a czegoś innego nie – bo tak mu się to podoba…

Zakres działania komorników sądowych, ich kompetencje i obowiązki dokładnie precyzuje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji.

A do egzekucji, sposobach jej prowadzenia oraz prawach i obowiązkach stron, czyli także prawach dłużnika odnoszą się przepisy prawa cywilnego –  kodeks postępowania cywilnego w art. 758 i następnych.

Komornik ignoruje wniosek o udzielenie informacji

Piszesz, że upłynęło dwa miesiące od kiedy wystąpiłeś z prośbą o dokonanie rozliczeń i do chwili obecnej nie otrzymałeś od komornika żadnej odpowiedzi. Powyższe informacje powinny zostać ci udzielone w normalnym toku czynności kancelaryjnych.

Myślę zatem, że odpowiedź o komornika powinna do Ciebie trafić na przestrzeni kilku-kilkunastu dni. Oczywiście wszystko zależy od tego jak dana kancelaria pracuje, ilu wierzycieli obsługuje, ile prowadzi spraw i ile zatrudnia osób.

Być może doszło do jakiegoś błędu?  W kancelarii komorniczej pracują przecież zwykli ludzie, a jeżeli chodzi o duże kancelarie, to mają oni naprawdę ręce pełne roboty. Do ich głównych zadań należy rozkładanie korespondencji, rozdzielanie wniosków i pism. Może podczas zwykłych czynności kancelaryjnych twoja prośba została gdzieś „zawieruszona”.

Aby ustalić, co się stało i uzyskać informację, czy otrzymasz odpowiedź na swoje zapytanie, radzę wykonać do kancelarii telefon. Masz do tego prawo, jako strona postępowania, dlatego nie zwlekaj dłużej, czekając w niepewności, tylko telefonicznie spróbuj ustalić, czy twój wniosek do komornika o rozliczenie egzekucji komorniczej dotarł do komornika, oraz czy i kiedy możesz spodziewać się odpowiedzi.

Skarga na sprawność i rzetelności podejmowanych przez komornika działań

To o czym powinien wiedzieć każdy dłużnik, by pamiętał o swoich prawach jako strona postępowania egzekucyjnego, a nie zachowywał się jak wystraszona „owieczka”, to przede wszystkim fakt, że komornik przy wykonywaniu czynności podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

To właśnie prezes sądu rejonowego, przy którym działa komornik, sprawuje nadzór nad jego działalnością, a w szczególności:

  • ocenia szybkość, sprawność i rzetelność postępowania poprzez badanie, czy w konkretnych sprawach nie zachodzi nieuzasadniona przewlekłość w podejmowaniu czynności
  • kontroluje prawidłowość prowadzenia biurowości i rachunkowości kancelarii komorniczej
  • bada kulturę pracy, w tym przestrzeganie wyznaczonych terminów czynności i przyjmowania interesantów oraz utrzymywanie kancelarii komorniczej na poziomie odpowiednim do godności urzędu i posiadanych środków
  • zawiadamia sąd o potrzebie wydania komornikowi zarządzeń w trybie art. 759 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego.

Jeżeli zatem Ty jako dłużnik uznasz, że działanie komornika jest nieetyczne, nierzetelne lub szkodzi twojej osobie, możesz złożyć skargę do prezesa sądu rejonowego przy którym dany komornik działa. Taką skargę lub zażalenie prezes sądu rozpoznaje w terminie 7 dni.

Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga na czynności komornika

Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik.

Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad – tak art. 767 § 1 kpc.

Zatem w sytuacji, kiedy komornik w toku prowadzonych działań dokonał czynności niezgodnych z procedurą tj. nieprawne zajęcie wykraczające poza przewidziane prawem granicę – komornik nie zastosował ograniczeń egzekucji lub zaniechanie czynności – komornik nie dokonał czynności, o którą strona wnosiła, przysługuje skarga.

Skargę na czynność komornika wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania danej czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności.

Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.

Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia.

O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Sąd na rozpoznanie skargi na czynność komornika ma tydzień czasu od dnia jej wpływu do sądu, a gdy skarga zawiera braki formalne, które podlegają uzupełnieniu, w terminie tygodniowym od jej uzupełnienia.

Co dalej?

Mogło również stać się tak, że komornik lub pracownik kancelarii komorniczej dopatrując się pewnych braków formalnych w Twoim wniosku o udzielenie informacji, postanowił nie przyjmować wniosku lub po prostu go zignorował.

Dlatego możesz wniosek wysłać ponownie, poniżej zamieszczam wzór:

Wniosek dłużnika o udzielenie informacji o stanie postępowania egzekucyjnego – wzór

wzór-pisma-do-komornika-o-stan-zadłużenia

Wniosek dłużnika o udzielenie informacji o dokonanych wpłatach i stanie zaległości

Podsumowując

Skontaktuj się z kancelarią komorniczą i sprawdź, czy twój wniosek dotarł. Jeśli został prawidłowo doręczony, poproś o udzielenie informacji, w jak najkrótszym czasie podnosząc, że upłynął już okres dwóch miesięcy.

Możesz także ubocznie dodać, że komornika wiążą również terminy, a nie tylko ciebie jako dłużnika. Pamiętaj, że nie jesteś na straconej pozycji – w razie wystąpienia nieprawidłowości masz prawo złożenia skargi.

Drugą opcją jest ponowne wysłanie wniosku o udzielenie informacji o stanie postępowania egzekucyjnego. Życzę powodzenia i wszystkiego dobrego!

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze