Czy komornik może zająć ulgę na dzieci?

Forum prawneKategoria: KomornikCzy komornik może zająć ulgę na dzieci?
AvatarAnito zapytał 2 miesiące temu

Witam serdecznie. Od kiedy zmieniły się przepisy, że komornik może zabrać ulgę na dzieci w postaci zwrotu podatku? moja ulga na dzieci jest zabierana od 2017 roku do nadal. Urząd skarbowy powiadamia mnie tylko o tym, że zostały dokonane potrącenia do jakiegoś komornika z Warszawy, a od niego samego nic nie dostaje, czy to prawda, że mogę wyegzekwować zwrot za któryś rok?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 miesiąc temu

Witam serdecznie,

niestety potrącenia ze zwrotu z podatku zostały dokonane we właściwym czasie. Przepisy pozwalające komornikom skutecznie zajmować wierzytelności przyszłe, w tym nadpłaty z podatku obowiązują od dnia 6 września 2016 roku. Dlatego jeśli pierwsze zajęcie ulgi na dzieci miało miejsce w 2017 roku trudno doszukiwać się nieprawidłowości.

Niemniej jednak warto wskazać, że w sytuacji kiedy dojdzie do niesłusznego zajęcia majątku dłużnika lub przysługujących mu wierzytelności może on złożyć wniosek do komornika o zwrot zajętych kwot. Dłużnik może również zwrócić się do sądu o objęcie nadzorem prowadzonej egzekucji.

Natomiast odnośnie Pani pytania chcę jeszcze dodać, że skoro zajęcie trwa nieprzerwanie od kilku lat, warto podjąć starania celem ustalenia, na jakim etapie jest postępowanie egzekucyjne. Może Pani posłużyć się danymi komornika pozyskanymi od US, a następnie wykonać do niego telefon.

Myślę, że jest Pani ciekawa, o jaki dług chodzi, jaka kwota pozostała jeszcze do spłaty i czy możliwa jest ugoda w przedmiocie ratalnej spłaty należności.

Dodatkowo kontakt z komornikiem warto podjąć, ponieważ jeśli do chwili obecnej nie otrzymała Pani żadnej informacji na temat prowadzonego postępowania egzekucyjnego, to wydaje się, że komornik posługuje się nieaktualnym Pani adresem.

Obowiązkiem komornika przynajmniej na pierwszym etapie postępowania egzekucyjnego jest doręczenie dłużnikowi postanowienia o wszczęciu egzekucji wraz z odpisem tytułu egzekucyjnego oraz informacjami o zajętych prawach majątkowych.

Twoja odpowiedź