Czy komornik powinien powiadomić mnie o wszczęciu egzekucji wobec dewelopera, z którym mam podpisaną umowę deweloperską?

Kategoria: KomornikCzy komornik powinien powiadomić mnie o wszczęciu egzekucji wobec dewelopera, z którym mam podpisaną umowę deweloperską?
Mag zapytał 6 miesięcy temu

Czy komornik powinien powiadomić mnie o wszczęciu egzekucji wobec dewelopera, z którym mam podpisaną umowę deweloperską? Podpisałam umowę z deweloperem na zakup mieszkania.

W umowie jest zapis mówiący o przeniesieniu własności bez obciążeń. Jednak deweloper nie uzyskał w deklarowanym terminie odbioru użyteczności, więc nie została wykonana czynność przeniesienia własności. Deweloper złożył odwołanie od decyzji Inspektora powiatowego do sądu administracyjnego. Czekamy na wyznaczenie terminu spotkania niejawnego.

W tym czasie w KW pojawił się w cz.III wpis o tytułach komorniczych. Komornik nie chce udzielić mi informacji o podstawie do tytułu egzekucji, ani o wysokości zadłużenia, ponieważ wg niego nie jestem stroną. Czy, mimo że jestem wymieniona z imienia i nazwiska w KW jako wierzyciel wobec właściciela nieruchomości (całego budynku), to Komornik ma prawo pominąć mnie w procesie i nie powiadomić o prowadzonej egzekucji?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 6 miesięcy temu

Witam serdecznie,

wydaje mi się, że komornik ma rację. Proszę zwrócić uwagę na okoliczność, że stronami postępowania egzekucyjnego jest dłużnik i wierzyciel.

Oczywiście Ty jesteś wierzycielem dłużnika, jednak nie w tym postępowaniu egzekucyjnym. W księdze wieczystej prowadzonej dla danej inwestycji zostało wpisane jedynie Twoje roszczenie z umowy deweloperskiej do wybudowania budynku, a następnie wyodrębnienia lokali i przeniesienia prawa własności.

Dlatego tak jak napisałam na wstępie, moim zdaniem komornik miał prawo, a nawet obowiązek odmówić Ci udzielenia informacji na temat prowadzonego przeciwko deweloperowi postępowania egzekucyjnego.

Niemniej jednak zwróć uwagę, że wszystkie informacje, które Cię interesują, posiada sam deweloper. Uważam, że należy podjąć z nim kontakt i rozpytać w tej kwestii.

Jeśli chcesz czuć się bezpieczną, wykonaj telefon do osoby reprezentującej dewelopera. Możesz również udać się do jego siedziby lub przesłać mu maila. Obawiam się jednak, że możesz zostać „zbyta” ogólnikami. Zwrócić bowiem uwagę, że swoich roszczeń względem dewelopera będziesz mogła dochodzić w odrębnym postępowaniu.

Twoja odpowiedź