Czy mogę się odwołać od zapłaty za abonament RTV jeśli w miejscu zameldowania jest osoba, która już opłaca abonament?

Forum prawneKategoria: Abonament RTVCzy mogę się odwołać od zapłaty za abonament RTV jeśli w miejscu zameldowania jest osoba, która już opłaca abonament?
AvatarCinekpoczta zapytał 5 miesięcy temu

Dzień dobry,

Czy mogę się odwołać od zapłaty za abonament RTV jeśli w miejscu zameldowania jest osoba, która już opłaca abonament? dostałem upomnienie za niepłacenie abonamentu za ostatnie 5 lat.

Od 10 lat mieszkam z osobą, która ten abonament opłaca, tylko ja się nie wyrejestrowałem. Dodatkowo to pismo dostałem przez przypadek, bo Poczta Polska wysłała to pod zły adres.

Prawdopodobnie wszystkie dokumenty kierowali pod zły adres, bo przez 10 lat nigdy nic nie otrzymałem od Poczty Polskiej. Co mogę zrobić w tej sprawie?

Pozdrawiam Marcin.

2 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Panie Marcinie,

prawo jest po Pana stronie, bowiem zgodnie z regulacją art. 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych ustęp 5:

Niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez:

1) osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiącym ich własność,

2) podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, publiczne i niepubliczne uczelnie, a także domy pomocy społecznej – w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w używaniu tych instytucji –

uiszcza się tylko jedną z opłat, o której mowa w art. 3 ust. 1.

Dalsza część przepisu wskazuje, że:

Gospodarstwem domowym, w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy, jest zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie albo jedna osoba utrzymująca się samodzielnie (ustęp 6).

Zatem, jak Pan widzi, skoro w okresie, za jaki Poczta Polska domaga się uregulowania zaległego abonamentu radiowo-telewizyjnego prowadzi Pan wspólne gospodarstwo domowe z osobą, która abonament reguluje, ma Pan podstawy prawne do domagania się zdjęcia z Pana naliczonej opłaty.

Radzę przygotować odpowiedź na wezwanie i opisać stan faktyczny sprawy, podnosząc, od jakiego czasu mieszka Pan z aktywnym abonentem, należy powołać się na tę osobę (podać jej dane i numer rejestracyjny) oraz załączyć jakieś dokumenty potwierdzające fakt zamieszkiwania pod wspólnym dachem (umowa najmu, zaświadczenie z wydziału meldunkowego).

Mam nadzieje, że tak przygotowane pismo wystarczy, choć może być różnie, bowiem Poczta Polska często bywa głucha na wołania osób bezprawnie obciążonych opłatami abonamentowymi.

Proszę jeszcze pamiętać o dokonaniu formalności wyrejestrowania odbiorników. Można to zrobić w każdej placówce Poczty Polskiej.

Życzę powodzenia i korzystnego rozwiązania sprawy.

Grzegorz SzwacińskiGrzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 miesiące temu

Przydatne wzory pism:
Wniosek o umorzenie lub rozłożenie długu za abonament RTV na raty:

Wniosek o umorzenie rozłożenie na raty abonamentu radiowo - telewizyjnego RTV
Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór
odwołanie-od-upomnienia-za-abonament-rtv-wzor-doc-pdf
Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów druk
zwolnienie z-abonamentu-rtv-emerytów-druk
Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów DRUK

Twoja odpowiedź