Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy pożyczkowej?

Forum prawneKategoria: DługiCzy można cofnąć wypowiedzenie umowy pożyczkowej?
AvatarMira zapytał 1 miesiąc temu

Jak napisać pismo odwoławcze, przywracające umowę dotyczącą ratalnej spłaty pożyczki (rozwiązania umowy pożyczkowej)? W dniu 2.01.2021 r. otrzymałam wypowiedzenie umowy pożyczki ze środków zakładowego funduszy świadczeń socjalnych zawartą 10.05.2018 r. na cele mieszkaniowe.

W uzasadnieniu wypowiedzenia umowy podano fakt, iż pozostaję w zwłoce z zapłatą 8 rat pożyczki na kwotę 4.588 zł, co powoduje rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym. Wobec powyższego zakład pracy „Agencja Mienia Wojskowego” wzywa mnie do uregulowania zaciągniętej pożyczki w kwocie 11.000 zł.

Pragnę zaznaczyć, że jestem na emeryturze i kłopoty ze spłatą wynikły głównie z faktu kwarantanny. Aby spłacać pożyczkę, zatrudniłam się dodatkowo w restauracji na 1/2 etatu. Od maja 2020 r. restauracja jest zamknięta, stąd kłopoty ze spłatą pożyczki.

Ponadto spłacam kredyt zaciągnięty w firmie SKOK w wysokości 800 zł oraz utrzymuję 38-letniego syna, który jest śmiertelnie chory (orzeczenie lekarza ZUS) w grudniu ub. roku, na same lekarstwa wydałam 700 zł. Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy pożyczkowej?

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 miesiąc temu

Witam serdecznie,

wydaje mi się, że w tym momencie zasadnym będzie przygotowanie prośby o wznowienie pożyczki. Decyzja bowiem o cofnięciu wypowiedzenia pożyczki będzie decyzją uznaniową, czyli zależną od osób upoważnionych przez Agencję Mienia Wojskowego do zajmowania się sprawami socjalnymi.

Warto postarać się o zawarcie nowej umowy na mniej obciążających warunkach. We wspomnianej prośbie należy więc odnieść się do trudności, z jakimi się Pani obecnie zmaga. Należy dokładnie opisać poważne problemy zdrowotne syna oraz fakt, że pozostaje on pod Pani opieką, co wiąże się z ponoszeniem przez Panią wydatków na jego leczenie – tu można dołączyć zaświadczenie lekarza, kserokopię historii choroby syna lub rachunki za zakup leków.

Następnie należy podnieść problemy finansowe, które pogłębiły się wraz z pojawieniem się pandemii koronawirusa. Należy wspomnieć o niemożności uzyskania dodatkowego dochody z pracy w restauracji. Może Pani przygotować i załączyć zestawienie stałych wydatków – kosztów utrzymania mieszkania, rachunków za media, wyżywienie, kredyty.

Na koniec, powołując się na podniesione problemy, jeszcze raz należy poprosić o uwzględnienie wniosku o wznowienie pożyczki i zmniejszenie miesięcznej raty.

Dodam jeszcze, że być może istnieje szansa na uzyskanie wsparcia materialnego właśnie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Proszę zastanowić się nad złożeniem wniosku o zapomogę lub wniosku o częściowe umorzenie pożyczki.

Pani sytuacja materialno-bytowa jest trudna, dlatego proszę o taką możliwość zapytać upoważnione osoby i nie zniechęcać się ich ewentualnym nieprzychylnym stanowiskiem.

Mam nadzieje, że uda się Pani uzyskać pomoc. Życzę powodzenia!

Twoja odpowiedź