Dług alimentacyjny 2 000 zł, a komornik żąda wyjawienia majątku?

Forum prawneKategoria: AlimentyDług alimentacyjny 2 000 zł, a komornik żąda wyjawienia majątku?
Avatarsynergia7 zapytał 1 miesiąc temu

Witam, syn ma 2000 zadłużenia z tytułu niezapłaconych alimentów, ma podpisać ugodę z komornikiem i spłaca dodatkowo co miesiąc 81 zł.

Czy komornik ma prawo żądać mimo to stanu majątku i wyegzekwować całą kwotę na wniosek wierzyciela np. zabierając samochód, czy wejść na hipotekę domu?

Spłaty są regularne, nie ma żadnych problemów. W chwili obecnej zajęte jest konto firmowe i osobiste mimo spłat na poczet długu alimentacyjnego.

Sprawa dotyczy alimentów na sumę 2000 zł.

1 odpowiedzi
Grzegorz SzwacińskiGrzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 1 miesiąc temu

Witam serdecznie,

podana kwota jest o tyle „śmieszna”, że samo postępowanie komornicze nie powinno być moim zdaniem prowadzone.

To, co mogę Państwu doradzić to szybką spłatę zaległości i podjęcie starań o regularne wpłaty. Proszę pomóc synowi spłacić dług jednorazowo, a następnie porozumieć się z wierzycielem by wycofał wniosek egzekucyjny.

Jeśli matka dziecka nie wycofa komornika, to syn przez kolejne lata będzie miał komornika na karku, nawet jeśli będzie płacić alimenty na bieżąco.

Myślę, że warto zahamować byłą partnerkę syna, dać jej należne pieniądze, a synowi ułatwić normalne funkcjonowanie.

Bo niestety życie z komornikiem nie jest łatwe. Przede wszystkim dlatego, że komornika ma prawo:

  • zająć majątek syna – ruchomości i nieruchomości, w tym samochody, także te służące dłużnikowi do wykonywania działalności gospodarczej
  • trzymać zajęcie rachunku bankowego i zablokować wszelkie wpływy na rachunku bankowym
  • wejść do domu dłużnika, dokonać przeszukania i zajęcia wartościowych rzeczy.

Dodatkowo komornik może żądać od dłużnika bez względu na wartość długu, złożenia wyjaśnień dotyczących stanu majątkowego lub umożliwiających identyfikację składników jego majątku.

Powyższe wynika m.in. z regulacji art. 801 kpc. ze znaczkiem 1, który wskazuje, że:

1. Dłużnik składa komornikowi, na piśmie lub ustnie do protokołu, wykaz majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wzywając dłużnika do złożenia wykazu majątku, komornik uprzedza go o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz poucza, że w razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

Niemniej jednak wątpię, by komornik przystąpił do zajęcia samochodu lub mieszkania przy wspomnianym długu. Jeśli jednak wpłaty nie będą realizowanie, komornik zobowiązany będzie podjąć kolejne czynności egzekucyjne.

Twoja odpowiedź