Gdzie składa się wniosek o umorzenie długu z Funduszu Alimentacyjnego? i z bieżących alimentów na dorosłe uczące się jeszcze dziecko?

Forum prawneKategoria: AlimentyGdzie składa się wniosek o umorzenie długu z Funduszu Alimentacyjnego? i z bieżących alimentów na dorosłe uczące się jeszcze dziecko?
Avataremaj48 zapytał 12 miesięcy temu

Gdzie składa się wniosek o umorzenie długu z Funduszu Alimentacyjnego? i z bieżących alimentów na dorosłe uczące się jeszcze dziecko? Pytam w imieniu 70-letniego brata, który ma takie problemy.

Komornik już od dawna zajął mu emeryturę (wynosi ona około 2000 zł) na poczet długu alimentacyjnego i funduszu alimentacyjnego, i zostawia bratu 500 zł na życie, co jest oczywiście dramatem, bo nawet na opłaty nie wystarcza.

Poza tym podobno od 1 lipca 2018 r. jest już kwota wolna od potrąceń także w przypadku długów alimentacyjnych.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 12 miesięcy temu

Witam,

w przypadku zadłużenia pochodzącego z tzw. zaliczek alimentacyjnych uregulowanych przepisami ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wniosek o umorzenia długu składa się do organu, który dokonuje wypłaty świadczenia. Będzie to wójt, burmistrz lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dzieci dłużnika.

Jak wskazuje art. 30 ustęp 2 niniejszej ustawy, organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną.

Natomiast organ właściwy dłużnikowi, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszka Pani brat, może na jego wniosek umorzyć zaległości alimentacyjne w wysokości:

  • 30%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów
  • 50%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów
  • 100%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 7 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów.

Zatem w zależności od sytuacji, a przede wszystkim od okoliczności, przez jaki czas i w jakiej kwocie komornik egzekwował dług, należy złożyć wniosek o umorzenie reszty zadłużenia w urzędzie gminy/miasta właściwego ze względu zamieszkania dłużnika lub jego dzieci.

Natomiast w kwestii ustania obowiązku alimentacyjnego zasadnym będzie pozew do sądu o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego w stosunku do dziecka, które jest w stanie samodzielnie się utrzymać. W sprawie o wygaśnięcie alimentów należy wykazać, że uprawnione do alimentów dziecko, pomimo kontynuowania nauki uzyskuje dochód  lub jest w stanie dochód uzyskać i samodzielnie się z niego utrzymać.

Odnośnie wysokości kwoty wolnej od zajęcia z emerytury przy egzekucji długów alimentacyjnych, to rzeczywiście ona istnieje i oprócz ograniczenia zajęcia do 60 % świadczenia, komornik zobowiązany jest pozostawić dłużnikowi alimentacyjnemu 550 zł.

Zatem to, co Pani napisała, wydaje się być słuszne. Niestety jeśli brat jest dłużnikiem alimentacyjnym, komornik ma prawo pozostawić mu jedynie 40 % emerytury, nie mniej jednak niż 550 zł.

Rozumiem, że z takich pieniążków wyżyć się nie da, dlatego pomysł z wnioskiem o umorzenie zadłużenia uważam za właściwy. Życzę powodzenia!

Twoja odpowiedź