Jak krok po kroku wnieść o przedawnienie długu?

Kategoria: DługiJak krok po kroku wnieść o przedawnienie długu?
sjes zapytał 5 miesięcy temu

Chodzi o wniesienie przedawnienia.

  1. 3 tygodnie temu na moim prywatnym koncie stwierdziłem blokadę komorniczą – KM,
  2. bank podał mi informacje, nr sprawy z 2001., ponowiona w 2005 r. (prowadziłem wtedy 1-osobową działalność – pozwała mnie firma-kontrahent)
  3. od stycznia 2002 do września 2018 przebywałem za granicą, nie miałem możliwości otrzymać żadnych pozwów, pism (kompletny brak kontaktów z poprzednim miejscem zamieszkania)
  4. proszę o poradę/ wzory pism/ kolejność ich składania, jakie obecnie obowiązują
  5. w 2016 r. poprzez e-sąd udało mi się oddalić pozew firmy z Luksemburga, teraz jest to sąd stacjonarny
2 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Witam serdecznie,

rozumiem, że chodzi Panu o zarzut przedawnienia roszczenia poparty okolicznością, że w czasie kiedy przybywał Pan poza granicami kraju, wierzyciel nie mógł skutecznie przerwać biegu przedawnienia roszczenia.

W takim razie należy złożyć powództwo przeciwegzekucyjne, a w nim podnieść zarzut przedawnienia roszczenia, powołując się na zapis art. 125 § 1 kodeksu cywilnego, który w dacie jaka nas interesuje stanowił, że roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy.

W tym samym czasie należy złożyć do komornika wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu rozpoznania przez sąd przedmiotowego pozwu.

Niemniej jednak nie wiem, czy Pana starania przyniosą skutek, bowiem muszę zwrócić uwagę na orzeczenie Sądu Najwyższego – wyrok z 30 lipca 2003 roku w sprawie II CKN 363/01 oraz wyrok z dnia 10 listopada 2003 roku w sprawie II CK 113/02 z glosą aprobującą M. Mulińskiego, w którym wskazano, że najbardziej charakterystyczną czynnością wierzyciela zmierzającą do zaspokojenia roszczenia jest wniosek o wszczęcie egzekucji, który składa się organowi egzekucyjnemu – komornikowi lub sądowi rejonowemu (art. 796 k.p.c.).

Niezależnie więc od skutków podjętych przez komornika działań oraz w konsekwencji umorzenia postępowań egzekucyjnych każdy wniosek wierzyciela ma wpływ na przerwanie biegu przedawnienia.

Jeśli jednak mamy do czynienia z dużą kwotą, proszę próbować uchylić tytuł wykonawczy składając powództwo przeciwegzekucyjne – a nóż widelec się uda. W pozwie należy podnieść zarzut przedawnienia roszczenia oraz nieskuteczność działań podejmowanych przez wierzyciela w latach 2002 – 2018 roku z uwagi, że posługiwał się on nieaktualnym adresem dłużnika.

jarek odpowiedział 5 miesięcy temu

nie rozumiem ostatniego akapitu :
 
czy na przedawnienie ( na którym mi zależy ) ma wpływ wysokość kwoty ( cyt. ” jesli mamy do czynienia z dużą kwotą “),
czy też okres czasu. ? 3-6-10 lat ?
gdzie w kpc jest zapis o dużej kwocie?
doczytałem tylko okres (=czas przedawnienia)
 
liczyłem na pomoc ( za którą zapłaciłem ) dot. druków, wasza odpowiedź jest wymijająca

Twoja odpowiedź