Jak napisać odwołanie od wezwania za Abonament RTV?

Forum prawneKategoria: Abonament RTVJak napisać odwołanie od wezwania za Abonament RTV?
D24 zapytał 6 miesięcy temu

Otrzymałem Zawiadomienie o zajęciu świadczenia emerytalnego na kwotę 1905,95 za zaległy abonament RTV, czy jest możliwość odwołania się od tego zajęcia? Nie otrzymałem od Poczty nadanego numeru identyfikacyjnego, przesyłka była bez potwierdzenia odbioru i do mnie nie dotarła. Wysłałem do poczty, że taki dokument powinien być doręczony za potwierdzeniem. Otrzymałem Wezwanie do zapłaty a obecnie zajęcie egzekucyjne. Czy mogę się odwołać? czy muszę przyjąć to bezprawne zajęcie egzekucyjne? Pozdrawiam

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 6 miesięcy temu

Witam serdecznie,

jeśli podstawą zaskarżenia ma być jedynie fakt braku doręczenia korespondencji z numerem identyfikacyjnym, to zarzut ten będzie niestety chybiony.

Okoliczność tę podnosiłam już wielokrotnie, odpowiadając na pytania czytelników naszej strony. Aby nie być gołosłowną, przywołam uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie ISA/Bk 41/1, w którym wskazano:

“W odpowiedzi na interpelację numer 1887 sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa pismem z 3 czerwca 2017 r. informuje: “korespondencja zawierająca zawiadomienia o nadaniu numerów identyfikacyjnych została przesłana do abonentów w formie korespondencji zwykłej, nierejestrowanej (bez potwierdzenia odbioru), gdyż rozporządzenie (§ 5 ust. 2) wskazywało o “powiadomieniu” użytkowników i “przesłaniu” zawiadomienia, a zatem przesłana przez Pocztę Polską S.A. korespondencja spełniła wymogi określone we wskazanym rozporządzeniu i była wystarczającym, w tym stanie prawnym działaniem.”

Dalej sąd wskazał:

“To abonent chcąc uiścić opłatę abonamentową, nawet w przypadku braku otrzymania zawiadomienia udając się do placówki pocztowej z posiadaną książeczką opłat uzyskałby informację o konieczności posiadania indywidualnego numeru identyfikacyjnego i wówczas miałby możliwość zgłoszenia faktu braku posiadania tego numeru. Niewątpliwie okoliczność ta nie zwalniała z obowiązku uiszczania opłat abonamentowych. W przypadku natomiast ewentualnego braku otrzymania zawiadomienia o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego to abonent winien zgłosić ten fakt operatorowi wyznaczonemu (wówczas publicznemu) celem dokonywania płatności abonamentu.”

Dodam jeszcze, że jedynym zarzutem, który można podnieść, by wstrzymać zajęcie, jest brak odbiornika radiowo – telewizyjnego lub ponoszenie opłaty przez osobę, z którą Pan prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. Jeśli w spornym okresie korzystał Pan z radia lub telewizora, to każda inna okoliczność nie zniesie Pana odpowiedzialności za obowiązek regulowania abonamentu RTV.

Twoja odpowiedź

6 + 3 =