Jak napisać prośbę / pozwolenie na wycięcie drzewa?

Forum prawneKategoria: Wzór pismaJak napisać prośbę / pozwolenie na wycięcie drzewa?
Tarczyn zapytał 11 miesięcy temu

Chcę wyciąć na swojej posesji kilka drzew, w związku z tym potrzebuję zgodnie z obowiązującym nowym prawe pozwolenie na wycięcie drzewa. Nie wiem jak napisać taką prośbę o pozwolenie na wycinkę, wiem, że ma się tam znaleźć sporo szczegółów, żeby urzędnik mógł podjąć decyzję, czy zgody na wycinkę drzew udzielić, czy nie.

Z tego co słyszałem, potrzebna jest nawet mapka, na której zaznaczyć trzeba drzewa przeznaczone do wycięcia, czy to prawda? proszę o pomoc, czy możecie przygotować dla mnie wniosek o wycinkę drzew? który składa się w urzędzie?

4 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew to pismo, w którym jako właściciel działki na której znajdują się drzewa do wycinki, składasz pisemną i oficjalną prośbę o zezwolenie na eliminację problematycznych drzew.

Oczywiście nie na wszystkie drzewa trzeba mieć pozwolenie, jeśli wiek drzewa nie przekracza 10 lat i/lub jest to drzewo owocowe, to zezwolenia nie będziesz potrzebować.

W większości jednak przypadków, usunięcie drzewa z terenu Twojej nieruchomości  będzie niosło ze sobą obowiązek złożenia w urzędzie stosownego wniosku, jest to tzw. podanie o wycięcie drzewa w którym dokładnie określamy liczbę drzew do wycięcia i gatunki tych drzew wraz z ich obwodem, który mierzymy taśmą centymetrową.

Samowolna wycinka drzewa, które kwalifikuje się do złożenia pozwolenia na jego wycinkę, niesie za sobą dość poważne konsekwencje finansowe, dlatego naprawdę nie warto działać na własną rękę i wycinać drzewa bez pozwolenia, zamiast tego zachęcam Cię, abyś pobrał przygotowany przez nas wzór wniosku o wycięcie drzewa, który pobierzesz poniżej:

Wniosek wystarczy pobrać, a następnie tylko wypełnić puste pola i zanieść do urzędu gminy, urzędu miejskiego, urzędu powiatowego (w zależności gdzie mieszkasz, czy jest to wieś, czy jest to miasto).

Pozwolenie na wycięcie drzewa składa się tak naprawdę z 4 kroków:

  1. Spisanie drzew które chcemy wyciąć (listę do wypełnienia otrzymasz przy zakupie).
  2. Przygotowanie prostej mapki (wzór mapki otrzymasz przy zakupie).
  3. Przygotowanie treści wniosku (wzór wniosku otrzymasz przy zakupie).
  4. Dołączenie załączników do wniosku.

1. W pierwszy kroku sporządzamy listę drzew do wycięcia, określamy ich obwód i gatunek, jeśli nie jesteśmy pewni gatunku drzewa, pozostawiamy puste pole, aby rozpoznania dokonał urzędnik. Co ważne: obwód drzewa przeznaczonego do wycięcia mierzy się na wysokości 5 cm od ziemi. Jeśli drzewo jest niższe niż 130 cm, lub gdy ma kilka pni, to mierzymy wszystkie pni (obwód wszystkich pni nie sumuje się). Jeśli drzewo lub krzew jest niższe niż 130 cm, to mierzymy wtedy obwód korony. Jeśli chcemy wyciąć krzewy, należy zmierzyć powierzchnię jaką zajmują oraz określić gatunek krzewu.

2. Drugi krok mapka z zaznaczonymi drzewami do wycięcia. Może to być mapka techniczna, a może to też być własnoręczny szkic mapki która obrazuje zagospodarowanie działki. Bez względu na rodzaj mapki, zaznaczyć na niej musimy drzewa które chcemy wyciąć. Oprócz drzew warto zaznaczyć też budynki, aby urzędnik miał punkt odniesienia, bym móc prawidłowo zlokalizować drzewa, które chcemy wyciąć.

3. Trzeci krok to przygotowanie treści wniosku. Należy podać tyle danych, aby urzędnik rozpatrujący wniosek miał jasny i klarowny pogląd na sytuację, wniosek musi oczywiście spełniać wymogi formalne, tutaj zachęcam do zakupu naszego wzoru pisma.

4. Czwarty krok to dołączenie do wniosku załączników, w zależności od sytuacji powinno to być np.:

  • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością,
  • oświadczenie właściciela działki, w którym zgadza się on na wycięcie drzewa,
  • jeśli gatunek który chcemy wyciąć – jest chroniony, to będziemy potrzebować zezwolenie Generalnego lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Wniosek o usunięcie drzewa + mapka + załączniki należy złożyć w lokalnym urzędzie. W dalszej kolejności należy oczekiwać na wizytę urzędnika, którego zadaniem będzie potwierdzenie ilości, obwodu i gatunku drzew przeznaczonych do wycinki. Urzędnik ma 21 dni na złożenie nam wizyty i potwierdzenie oraz zweryfikowanie danych zawartych we wniosku.

Następnie czekamy już tylko 14 dni podczas których urząd sprawdzi, czy nie ma żadnych przeciwwskazań do wycięcia drzew na działce. Jeśli po 14 dniach nie otrzymamy żadnego pisma z urzędu, możemy przystąpić do wycięcia drzew.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Twoja odpowiedź

5 + 5 =