Jak napisać wniosek o umorzenie odsetek z funduszu alimentacyjnego?

Forum prawneKategoria: AlimentyJak napisać wniosek o umorzenie odsetek z funduszu alimentacyjnego?
AvatarMichał zapytał 1 miesiąc temu

Witam, mam dług w funduszu alimentacyjnym, który na bieżąco spłacam (komornik pobiera z konta). Oprócz długu głównego są też odsetki alimentacyjne, które mocno zwiększają mój dług w FA, czy mogę złożyć wniosek o ich umorzenie? czy fundusz alimentacyjny może umorzyć choćby odsetki od alimentów? Jestem winien FA kilkadziesiąt tys. zł.

Proszę o pomoc, czy jest sens starać się o umorzenie odsetek. Pozdrawiam. Michał.

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 miesiąc temu

Michale,

oczywiście, że jest sens starać się o umorzenie odsetek od długu alimentacyjnego. Uważam również, że możesz starać się o umorzenie części zadłużenia alimentacyjnego. Okolicznością działającą na Twoją korzyść jest realizacja bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Zachęcam Cię więc do podjęcia działań w tej kwestii. Przede wszystkim zasadnym będzie rozliczenie egzekucji. W tym celu należy złożyć do komornika wniosek o dokonanie rozliczenia wpłaconych kwot oraz kwot pozostałych do uregulowania.

W oparciu o uzyskane rozliczenie oraz regulacje zawarte w przepisach ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentacji należy przygotować wniosek o umorzenie odsetek od długu alimentacyjnego lub umorzenie części zadłużenia.

Pod uwagę wziąć należy zapis art. 30 niniejszej ustawy, który stanowi, iż:

1. Organ właściwy dłużnika może umorzyć należności, o których mowa w art. 28 kolejność zaspokajania należności z egzekucji od dłużnika alimentacyjnego ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, w łącznej wysokości:

1) 30 %, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;

2) 50 %, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;

3) 100 %, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 7 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów.

2. Organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną.

3. Umorzenie należności następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Dodam jeszcze, że decyzja o umorzeniu odsetek, czy też części długu alimentacyjnego może zostać wydana na podstawie innych okoliczności niż skuteczna egzekucja, czy częściowa spłata zadłużenia. Dlatego jeśli postępowanie komornicze w Twojej sprawie trwa krócej niż zastrzeżone trzy lata i tak powinieneś złożyć wniosek o umorzenie odsetek lub części zadłużenia, wzory obu wniosków zamieszczam poniżej:

Wniosek o umorzenie odsetek z funduszu alimentacyjnego wzór

wniosek-o-umorzenie-odsetek-z-funduszu-alimentacyjnego-wzor-doc-pdf
Wniosek o umorzenie odsetek z funduszu alimentacyjnego wzór

Wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego

Wniosek-o-umorzenie-dlugu-alimentacyjnego-wzor-pdf-doc
Wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego wzór

W przedmiotowym wniosku należy dokładnie opisać swoją sytuację materialno-bytową, stałe wydatki, koszty utrzymania, uzyskiwane dochody. Na koniec należy zaznaczyć, że stale rosnące odsetki blokują Ci możliwość spłaty zadłużenia.

Załącznikiem do niniejszego wniosku, powinno być rozliczenie od komornika, zaświadczenie o dochodach, lista wydatków, rachunki za mieszkanie i inne ważne cele np. leczenie.

Twoja odpowiedź