Jak napisać wyjaśnienie do pracodawcy? WZÓR

Kategoria: Wzór pismaJak napisać wyjaśnienie do pracodawcy? WZÓR
Krystian54 zapytał 2 miesiące temu

Witam, jak napisać wyjaśnienie dla pracodawcy? otrzymałem upomnienie pracownika za niewłaściwe zachowanie, mój brygadzista był świadkiem kłótni między mną a innym pracownikiem z którym pracuję. Niestety, ale brygadzista może nie wiedzieć jeszcze o nowym pracowniku z którym się kłóciłem.

Opinia wszystkich moich współpracowników nie jest dobra na jego temat. Koniec końców wyszło na to, że kłótnia wynikła z mojej inicjatywy, a tak nie było. Chcę napisać pismo wyjaśniające do pracodawcy w którym usprawiedliwię zaistniałe zdarzenie. Chcę też, aby pismo miało formę odwołania od upomnienia w pracy.

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 miesiące temu

Witam serdecznie,

masz do wyboru dwie ścieżki:

  • Złożenie wyjaśnienia do pracodawcy, którego wzór pobierzesz poniżej:

Wyjaśnienie do pracodawcy wzór

  • Lub złożenie sprzeciwu od kary nagany nałożonej przez pracodawcę, wzór takiego sprzeciwu pobierzesz poniżej:

Sprzeciw od kary nagany wzór

zgodnie z przepisem art. 108 ustawy kodeks pracy za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować karę upomnienia lub karę nagany.

Pracownik wobec którego została nałożona kara, nie musi jednak pozostawać obojętny. Ma prawo złożyć sprzeciw od nałożonej kary. Dlatego jeśli nie zgadzasz się z przedstawionym pracodawcy stanem faktycznym i nałożonym upomnieniem, należy przygotować i złożyć na ręce pracodawcy sprzeciw.

W treści pisma warto pokrótce opisać przebieg zdarzenia, zaznaczając, że upomnienie było niezasadne, a Ty zostałeś pozbawiony prawa do wypowiedzenia się.

Dodatkowo możesz wskazać, że nowy pracownik nie ma dobrej opinii wśród innych współpracowników. Co więcej, jeśli ktoś ze współpracowników będzie mógł potwierdzić okoliczności zdarzenia i zechce wypowiedzieć się na temat nowego pracownika, należy podać go na świadka.

Na koniec zaznaczę, że sprzeciw od kary porządkowej, należy złożyć w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o nałożonej karze.

Twoja odpowiedź