Jak obliczyć zajęcie komornicze pensji pracownika?

Kategoria: KomornikJak obliczyć zajęcie komornicze pensji pracownika?
Jomlon zapytał 9 miesięcy temu

Jak obliczyć zajęcie komornicze pensji pracownika? Pracownik otrzymuje 2800 zł brutto na 1/4 etatu. Listownie przyszło zajęcie przez komornika wynagrodzenia za pracę w wys. nie więcej niż 50 %. wynagrodzenia.

Jak to dokładnie policzyć? mój sposób liczenia to taki: 2069,67 zł netto: 4= 517,42 zł dalej 2069,67 – 517,42 zł. +1552,25 x 50% =776,13 zł dla komornika?

2 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Witam serdecznie,

wydaje mi się, że wyliczenie, którego dokonałeś, nie do końca jest prawidłowe.

Zwróć uwagę, że przy egzekucji długów innych niż alimentacyjne z wynagrodzenia za pracę obowiązują dwa limity potrącenia.

Przede wszystkim należy pamiętać o kwocie wolnej od zajęcia. Jest ona odpowiednikiem płacy minimalnej ustalonej na dany rok. W 2021 roku płaca minimalna została ustalona na 2 800 zł brutto.

Drugi limit potrąceń, o którym nie można zapomnieć, to ograniczenie zajęcia do 50% wynagrodzenia.

Jeśli mamy do czynienia z niepełnym wymiarem zatrudnienia, kwota wolna od potrąceń ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Dlatego pierwsza część wyliczenia była prawidłowa. Słusznie podzieliłaś dochód netto na 4 części i uzyskałaś kwotę wolną od zajęcia – 517,42 zł.

Niemniej jednak zapomniałaś o drugim ograniczeniu – egzekucji podlega nie więcej niż 50% płacy netto. Tu działanie jest proste, wystarczy dochód netto podzielić na pół.

2 069,67/2= 1 034,83 zł

Z powyższego wynika, że ½ płacy netto (1 034, 83 zł) powinna trafić do komornika, druga zaś do pracownika. W kolejnych miesiącach, jeśli nie zmieni się sytuacja pracownika, swobodnie możesz dokonywać wyliczeń, dzieląc na pół płacę netto.

JOLA odpowiedział 9 miesięcy temu

a czy dzieląc na pół wynagrodzenie netto to jest faktycznie uwzględnione proprcjonalne do wymiaru czasu pracy to potrącenie komornicze ? ?

Twoja odpowiedź