Jak odzyskać pożyczkę?

Forum prawneKategoria: DługiJak odzyskać pożyczkę?
AvatarRezident Evil zapytał 6 miesięcy temu

Jak mogę odzyskać pożyczkę mający tylko wydruk z banku, którą udzieliłem mojej pasierbicy, a jej mama moja żona przed śmiercią jej powiedziała, że nie musi mi oddawać tych pieniędzy, tylko że tak powiedziała – to nikt tego nie słyszał, a konto bankowe jest tylko na mnie.

Proszę napisać, czy mam szanse tę pożyczkę odzyskać i jak to zrobić?

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 6 miesięcy temu

Witam serdecznie,

jeżeli wspomniany wydruk z banku dotyczy przelewu gotówki z Pana konta na konto pasierbicy, to jest to w zupełności wystarczający dowód, by potwierdzić fakt istnienia pożyczki.

Niemniej jednak by móc domagać się zwrotu pożyczki udzielonej bezterminowo należy w pierwszej kolejności przesłać pasierbicy oświadczenie o wypowiedzeniu pożyczki.

Kodeks cywilny wskazuje, że po otrzymaniu wypowiedzenia pożyczki pożyczkobiorca ma 6 tygodni na dokonanie zwrotu całej kwoty.

Zatem w tym momencie należy przygotować pismo i oświadczyć w nim, że wypowiada Pan umowę pożyczki zawartą w dniu….. (data przelewu)  na kwotę …. i żąda zwrotu całej sumy na wskazany rachunek bankowy. Warto też pobrać gotowy wzór pisma:

Wypowiedzenie umowy pożyczkowej

Dopiero po bezskutecznym upływie wspomnianych 6 tygodni może Pan przystąpić do kolejnych czynności zmierzających do odzyskania pieniędzy. Będzie to m.in. doręczenie pasierbicy wezwania do zapłaty, a następnie przedsądowego wezwania do zwrotu pożyczki.

Wezwanie do zapłaty – wzór

Przedsądowe wezwanie do zapłaty zaległej wierzytelności – wzór

Przedsądowe wezwanie do zapłaty zaległej wierzytelności - wzór
Przedsądowe wezwanie do zapłaty zaległej wierzytelności – wzór

Po wyczerpaniu tych środków zyska Pan szansę uzyskania tytułu wykonawczego – nakazu sądu w postępowaniu upominawczym, który wraz z klauzulą wykonalności pozwoli Panu przymusowo, czyli za pośrednictwem komornika ściągnąć dług.

Ja jednak w pierwszej kolejności zachęcam Pana do spróbowania uregulować sprawy polubownie.

Twoja odpowiedź