Jak skutecznie wypowiedzieć umowę przelewu wierzytelności cesji?

Forum prawneKategoria: DługiJak skutecznie wypowiedzieć umowę przelewu wierzytelności cesji?
Grażyna zapytał 10 miesięcy temu

Witam. Jak skutecznie wypowiedzieć umowę przelewu wierzytelności cesji? Zawarłam umowę o przelew wierzytelności. Chciałabym ja skutecznie wypowiedzieć. Czy jest taka możliwość? Cesja dotyczyła zwrotu prowizji bankowej od pożyczek spłaconych przed terminem. Cesjonariusz do chwili obecnej nic nie zrobił. Chce skutecznie wypowiedzieć tę umowę. Umowa zawarta była w dniu 02 września 2019 roku. Cesjonariusz twierdzi, że z powodu COVID nie był w stanie niczego załatwić.

2 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Witam serdecznie,
aby móc odpowiedzieć na Twoje pytanie, musiałabym poznać warunki umowy przelewu wierzytelności.
Niemniej zachęcam Cię do samodzielnego przeanalizowania treści umowy. Zaznaczę, że zasadnicze znaczenie mają postanowienia dotyczące płatności wynikających z przelewanej wierzytelności. Jest to okoliczność ważna, bowiem w większości umów tego typu, cedent (zbywca wierzytelności) w kilka dni po zawarciu umowy otrzymuje płatność umówionej kwoty, przez co z zapłatą nie musi czekać na odzyskanie pieniędzy przez cesjonariusza.
Jeśli jednak w Twoim przypadku płatność miała nastąpić z opóźnieniem, czyli dopiero do odzyskaniu przez nabywcę wierzytelności zwrotów bankowych w treści umowy powinien znaleźć się zapis traktujący o możliwości odstąpienia od umowy w razie braku skuteczności działania cesjonariusza. Musisz szukać zapisów, na które będziesz mogła powołać się przy wskazaniu, że kontrahent nie wywiązał się z warunków umowy.
Możesz również dążyć do rozwiązania umowy za obopólną zgodą, wskazując drugiej stronie, że jej wyjaśnienia odnośnie pandemii koronawirusa są niewiarygodne, bo i owszem COVID na chwilę zahamował działalność różnych instytucji, jednakże od zawarcia umowy minęło dwa lata, czyli wystarczająco dużo czasu, by zdążyć załatwić zwrot w banku.
Na koniec dodam, że na Twoim miejscu (jeśli płatność miała nastąpić dopiero po otrzymaniu zwrotu z banku), podjęłabym kontakt z kredytodawcą, celem ustalenia, czy sprawy nie zostały jednak uregulowane, a pośrednik „zatrzymał” Twoje pieniądze.

Grażyna odpowiedział 10 miesięcy temu

Dziękuję za odpowiedź . Właśnie stało się tak ,że bank w 2021 roku zwrócił mi prowizje na mój wniosek. Cesjonariusz w swym piśmie zastrasza mnie ,że będę musiała zwrócić te środki do banku choć ja Go nie informowałam ,że taki zwrot nastąpił i dopiero on dokona podziału 50/50. W umowie brak jest zapisu, że każda ze stron może wypowiedzieć umowę . Co dziwne w 2020 roku drogą elektroniczną cofnęłam wszelkie pełnomocnictwa dla firmy cesjonariusza i w piśmie które otrzymałam od cesjonariusza to cofnięcie zostało przez niego uznane jako zasadne. Ale nadal powołuje się na obowiązująca umowę cesji wierzytelności. Czy jest może jakiś wzór takiego wypowiedzenia ja mogłabym zrobić zdjęcie tej umowy i wysłać do Pana. jeśli trzeba dokonam dopłaty .