Jak uwolnić się od wezwań i upomnień do zapłaty abonamentu RTV?

Kategoria: Abonament RTVJak uwolnić się od wezwań i upomnień do zapłaty abonamentu RTV?
Li zapytał 4 miesiące temu

W dniu 28.06.2021 r. otrzymałam Upomnienie od zaległej opłaty abonamentowej RTV, za okres od 01/2016 r. do 06/2021 r. Kwota łączna z odsetkami i kosztami upomnienia wynosi 1595,21 zł. Nigdy nie otrzymałam wezwania do zapłaty, a tylko teraz Upomnienie. Informuję, że w 2006 roku dokonałam wyrejestrowania RTV, ale nie mam na to potwierdzenia, ponieważ zmieniałam też miejsce zamieszkania. Nigdy nie otrzymałam informacji o nadaniu mi Indywidualnego Numeru Identyfikacyjnego ( INI ), a nagle w Upomnieniu się taki pojawił.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 miesiące temu

Witam serdecznie,

już na samym wstępie muszę napisać, iż Pani przypadek nie jest odosobniony – wiele osób o swoim „długu abonamentowym” dowiaduje się właśnie na skutek upomnienia, które obejmuje maksymalny okres (pięć ostatnich lat), za jaki KRRiT może dochodzić zapłaty.

Dodam jeszcze, że nie jest to sytuacja najgorsza, bowiem piszą do nas również osoby, które o zadłużeniu dowiedziały się dopiero po wszczęciu egzekucji przez Urząd Skarbowy – na skutek zajęcia emerytury, renty, czy wynagrodzenia za pracę.

Niemniej jednak przedmiotowego upomnienia nie należy lekceważyć. Uważam, że należy przygotować odpowiedź, a w niej podnieść zarzut braku istnienia zobowiązania. W treści pisma obok zarzuty braku istnienia zobowiązania należy odnieść się do okoliczności wyrejestrowania abonamentu RTV, co miało miejsce w 2006 roku oraz brak obowiązku regulowania abonamentu po tym czasie.

Należy opisać, dlaczego obowiązku tego nie było – brak odbiorników lub uiszczanie opłaty abonamentowej przez innego domownika.

Tak przygotowane pismo, należy przesłać jako korespondencję zwrotną do przedmiotowego upomnienia, posługując się nadanym numerem sprawy i numerem abonenckim, który jak Pani podaje został jej nadany.

W dalszej kolejności proszę czekać na odpowiedź, a jeśli okaże się ona mało zadowalająca, proszę do nas napisać.

Życzę powodzenia!

Twoja odpowiedź