Jak zabezpieczyć środki przed komornikiem?

Kategoria: KomornikJak zabezpieczyć środki przed komornikiem?
Edy zapytał 5 miesięcy temu

Dzień dobry, komornik sądowy zajął konto bankowe w dn.19.05.2021 na którym była wyplata wynagrodzenia, zostawił 2100 zł. Wiadomość z banku w dn.19.05 o zajęciu środków przez komornika w wysokości ok. 4200 zł. W dniu 21.05 odebrane zostało z poczty pismo od komornika o wszczęciu egzekucji i pismo które trzeba w ciągu 7 dni odesłać o posiadanym majątku, pracodawcy i posiadanych kontach. 7 dni mija w piątek.

Sytuacja dotyczy mojego byłego męża, z którym nadal tworzymy związek partnerski :) razem mieszkamy, wychowujemy córkę, mamy oddzielne konta bankowe. Czy musimy na formularzu od komornika wpisać wszystkie dane? czy należy wskazać pracodawcę? zarabia minimalne i diety, bo jest kierowcą zawodowym.

Czy jak pracodawca wypłaci minimalne wynagrodzenie za maj 2300 zł w dn. 31.05 na konto to, czy to wynagrodzenie zostanie zablokowane dla komornika? czy lepiej wskazać pracodawcy inne konto np. moje? Powyższa sytuacja wynika z niezapłaconej pożyczki w Vivus, która kupiła inna firma skierowała do e-sądu, my w odpowiednim czasie nie wnieśliśmy sprzeciwu od nakazu i niestety wyszła taka sytuacja.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Witam serdecznie,

odnośnie formularza, który otrzymaliście Państwo od komornika, to należy wypełnić go bardzo dokładnie, wpisując informacje zgodnie z prawdą. W przeciwnym razie możecie Państwo narazić się na konsekwencje karne m.in. w postaci grzywny nałożonej przez komornika.

Co więcej, należy dochować zakreślonego przez komornika terminu, czyli 7 dni na odesłanie oświadczenia. Termin będzie zachowany, jeśli w siódmym dniu zostanie nadany list polecony.

Odnośnie posiadanych kont bankowych to niestety sprawa przedstawia się w ten sposób, że komornik z pewnością zlokalizował wszystkie rachunki bankowe dłużnika. Kwota wolna od zajęcia przy egzekucji długów z konta bankowego wynosi 2 100 zł miesięcznie.

Taką też kwotę bank pozostawił w dyspozycji Pani partnera. Tożsama sytuacja powinna mieć miejsce w każdym kolejnym miesiącu. Dlatego jeśli na zajęte konto bankowe wpłynie wynagrodzenie za pracę, bank pozostawi w dyspozycji posiadacza rachunku 2 100 zł.

Trzeba jednak zwrócić uwagę na okoliczność, że wraz z zajęciem rachunku bankowego komornik z pewnością zajął również wynagrodzenie za pracę Pani partnera. Należy pytać u pracodawcy, czy taka sytuacja miała miejsce (zazwyczaj zajęcia idą w parze).

Jeśli doszło do zajęcia wynagrodzenia za pracę, pracodawca będzie zobowiązany dokonać potrąceń na rzecz komornika, a jedynie kwotę wolną przekazać pracownikowi. Przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę kwota wolna od zajęcia wynosi 1 950 zł. Jest to kwota niższa niż saldo wolne od zajęcia przy egzekucji z rachunku bankowego, dlatego Pani partner powinien móc z niej skorzystać w całości.

Jednakże wolne od egzekucji przy długach innych niż alimentacyjne są również diety kierowców. Te Pani partner powinien otrzymać w całości. Jeśli jednak wpłyną one wraz z wynagrodzeniem na zajęte konto, bank może środki te zablokować.

Należy więc poinformować bank o tym, że są to kwoty wyłączenia spod zajęcia celem zwiększenia salda. Pracodawca  powinien jednak dokonać dwóch przelewów na konto – jednym przelewem wynagrodzenie za pracę (już po dokonaniu potrąceń na rzecz komornika), drugim diety (z podaniem w tytule przelewu, że są to diety dla kierowcy).

Dodam jeszcze, że można porozumieć się z pracodawcą, by diety wypłacał do rąk pracownika lub np. na Pani konto. Jednakże od zajęcia wynagrodzenia za pracę nie da się uciec. Na szczęście dla Państwa będą to niewielkie kwoty.

Twoja odpowiedź