Komornik naliczył ogromne odsetki – co robić? jak ich nie spłacać?

Forum prawneKategoria: KomornikKomornik naliczył ogromne odsetki – co robić? jak ich nie spłacać?
ws32 zapytał 2 lata temu

Sąd w Warszawie wygasił obowiązek alimentacyjny z datą wsteczną od czerwca 2011 roku. Na tamtą chwilę komornik wyliczył moje zaległe zobowiązania na ok. 60 tys. zł łączy z odsetkami. Od tego czasu do teraz spłaciłem prawie 90 tys. Komornik nadal chce ponad 60 tys. Sąd w Warszawie oddalił moje powództwo przeciwegzekucyjne, w którym napisałem, że dług został spłacony.
Co robić?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

w pierwszej kolejności należy zapoznać się z treścią uzasadnienia sądu rejonowego rozpoznającego Pana powództwo przeciwegzekucyjne. Jeżeli uzasadnienie nie zostało sporządzone na piśmie, należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku oddalającego Pana powództwo przeciwegzekucyjne.

Natomiast po otrzymaniu uzasadnienia należy dokładnie zapoznać się z ustaleniami faktycznymi i prawnymi przyjętymi przez sąd. To, co Pana powinno najbardziej interesować to wyliczenie zadłużenia.

Należy zwrócić uwagę na ocenę prawidłowości rozliczenia wpłat dokonywane przez komornika w toku postępowania egzekucyjnego.

Dodam, że to, w jaki sposób dzielone były Pana wpłaty można sprawdzić osobiście udając się do kancelarii komornika i składając wniosek o wgląd do akt, w tym karty rozliczeniowej prowadzonej dla przedmiotowego postępowania.

Natomiast znając już argumenty sądu można zastanowić się nad złożeniem apelacji. Gra toczy się o bardzo duże pieniądze, dlatego należy zastanowić się nad zaangażowaniem do sprawy adwokata lub radcy prawnego.

Jeśli nie stać Pana na zatrudnienie profesjonalnego pełnomocnika do całej sprawy, należy rozważyć możliwość skorzystania z porady prawnej celem przeprowadzenia analizy akt sprawy i oceny zasadności składania odwołania.