Komornik ściąga alimenty, ja nie dostaję nic? (duże koszty komornicze)

Forum prawneKategoria: AlimentyKomornik ściąga alimenty, ja nie dostaję nic? (duże koszty komornicze)
AS zapytał 11 miesięcy temu

Witam, czy zgodne z prawem jest to, że komornik w momencie kiedy dłużnik alimentacyjny zaczął spłacać (przez kilka lat nie dokonywał żadnych wpłat) wszystko z tych wpłat zaliczył na poczet kosztów egzekucyjnych, i nic nie przekazał wierzycielowi z tytułu należnych alimentów (przez cały rok), nawet żadnej informacji, że jakieś wpłaty zaczęły wpływać. Pozdrawiam

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Witam serdecznie,

na wstępie muszę wskazać na regulację art. 1026 ustawy kodeks postępowania cywilnego zgodnie, z którym z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w pierwszej kolejności koszty egzekucyjne, a dopiero w dalszej kolejności (na drugim miejscu) należności alimentacyjne.

Biorąc powyższe pod uwagę, można przyjąć, że kolejność rozliczenia egzekucji przez komornika, który prowadzi sprawę alimentów – jest właściwa.

Niemniej w razie wątpliwości każda ze stron – dłużnik i wierzyciel – może zwrócić się do komornika o udzielenie wyjaśnień. Dodatkowo strony postępowania egzekucyjnego mogą złożyć wniosek o wgląd do księgi rachunkowej, w której rozliczane są wpłaty dłużnika, wzór takiego wniosku pobierzesz poniżej:

Odnośnie informacji o przebiegu postępowania egzekucyjnego, to niestety żaden przepis nie nakłada na komorników obowiązku informowania stron o „postępach” w sprawie. Natomiast organ egzekucyjny jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na kierowane do niego wnioski i zapytania.

Dlatego, tak jak napisałam na wstępie, w razie wątpliwości warto zwrócić się do komornika z wnioskiem o rozliczenie egzekucji lub wgląd do akt sprawy egzekucyjnej, oba wzory pism pobierzesz poniżej:

Wniosek o wgląd do akt komorniczych

i

Udzielenie-informacji-o-wpłatach-i-stanie-zadłużenia-dłużnika

Udzielenie informacji o wpłatach i stanie zadłużenia dłużnika

Na koniec zaznaczę, że w przypadku ujawnienia nieprawidłowości należy złożyć skargę na komornika, wzór skarg pobierzesz poniżej:

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór