Mandat za przejazd koleją PKP bez biletu

Forum prawneKategoria: DługiMandat za przejazd koleją PKP bez biletu
Jolanta zapytał 2 lata temu

Dzień dobry,

Chodzi o mandat za przejazd koleją bez biletu. W lutym 2021 jechałam koleją, nie miałam biletu, chciałam kupić bilet, ale kierownik pociągu nie chciał iść na ustępstwo i z tego co pamiętam, nic nie podpisywałam.

Panie konduktorki powiedziały, że w Warszawie (gdzie wysiadałam) będzie czekać policja, żeby ustalić moje dane. Nikt się nie zjawił, więc wysiadłam i zapomniałam o sprawie. Nie dostałam żadnego wezwania do zapłaty od PKP przez ponad rok.

Dzisiaj otrzymałam pismo z sądu w Lublinie, oraz Kancelarii Prawnej z nakazem ZAPŁATY. Zasądzenie z Kancelarii opiewa na kwotę 739,90 zł, natomiast nakaz z Sądu nakazuje dodatkowo zapłacić około 950 zł. W piśmie napisane jest, że mogę napisać sprzeciw.

Nie wiem co mam w tej sytuacji zrobić, jest to duża kwota, ponadto nie dostałam żadnych wezwań z PKP. Nie wiem, czy ma to znaczenie, ale choruję na chorobę Chad, byłam w epizodzie hipermanii.

Proszę o radę.
Jolanta

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

nie jestem pewna, czy istnieje możliwość anulowania nakazu zapłaty, niemniej należy starać się, chociażby o obniżenie należności, w tym kosztów sądowych, składając sprzeciw od nakazu zapłaty. Wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty pobierzesz poniżej:

Sprzeciw od nakazu zapłaty wzór

sprzeciw-od-nakazu-zaplaty-wzor-doc-pdf

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

W treści sprzeciwu powinna Pani złożyć wniosek o oddalenie powództwa w całości, powołując się na brak istnienia roszczenia.

W uzasadnieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty powinna Pani wyjaśnić, że nie otrzymała żadnego mandatu za jazdę bez biletu. Dalej należy dodać, że wierzyciel nie przesłał również żadnego wezwania do zapłaty. Może Pani próbować wykazać, że nie wiedziała o istnieniu zobowiązania, dlatego nie miała też możliwości odnieść się do ewentualnych roszczeń przewoźnika na drodze pozasądowej.

W dalszej części sprzeciwu proszę pisać, że nawet jeśli roszczenie powoda okazałoby się zasadne, złożenie pozwu o zapłatę było przedwczesne. Nie dostała Pani bowiem możliwości ugodowego rozwiązania sporu i uniknięcia drogich kosztów sądowych.

Ubocznie może Pani złożyć wniosek o umorzenie kosztów jeśli sąd uzna, że roszczenie jest zasadne. Wniosek o nieobciążanie kosztami postępowania można podeprzeć zasadami współżycia społecznego. Należy odnieść się do problemów zdrowotnych i materialnych jeśli takowe występują.

Tak przygotowany sprzeciw od nakazu zapłaty należy wnieść do sądu (przesłać listem poleconym lub złożyć osobiście w biurze podawczym) zgodnie z pouczeniem załączonym do opisu nakazu zapłaty.

Ja od siebie dodam, że sprzeciw nie podlega opłacie sądowej i powinien jednak zostać złożony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w terminie dwóch tygodni od dnia odebrania opisu nakazu zapłaty.

Natomiast co do Pani choroby, to dla odpowiedzialności za podejmowane decyzje, może mieć ona znacznie jeśli wyłącza świadomość. Trzeba jednak pamiętać, że nie każde zaburzenie psychiczne odbiera poczucie rzeczywistości, dlatego ja na Pani miejscu powołałabym się na chorobę jedynie przy wniosku o nieobciążanie kosztami postępowania sądowego.