Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – rozłożenie na raty?

Forum prawneKategoria: DługiNakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – rozłożenie na raty?
AvatarPurchawa zapytał 2 miesiące temu

Witam, nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym czy można rozłożyć na raty? bardzo proszę o pomoc, jak mogę rozłożyć ten dług na raty?

Dostałam nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę 3941.12 oraz 817 zł zwrot kosztów sądowych i 600 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w terminie dwóch tygodni.

Obecnie jestem w ciąży zagrożonej na bezpłatnym L4, ponieważ mam umowę zlecenie. Sama wychowuję dwójkę dzieci, w tym jedno niepełnosprawne, a ojciec dziecka jest w areszcie śledczym. Bardzo proszę o pomoc.

nakaz-zaplaty-w-postepowaniu-upominawczym

nakaz-zaplaty-w-postepowaniu-upominawczym-rozlozenie-na-raty

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 miesiące temu

Witaj,

aby otrzymać rozłożenie na raty długu zasądzonego przez sąd we wspomnianym nakazie zapłaty, masz do wyboru dwie drogi:

  1. zawarcie porozumienia z wierzycielem
  2. złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty i wystąpienie do sądu z wnioskiem o rozłożenie należności na raty.

Ja osobiście doradzam Ci drugą możliwość. Przede wszystkim dlatego, że sprzeciw od nakazu zapłaty blokuje jego uprawomocnienie się, zatem wierzyciel nie posiada jeszcze narzędzia, by prowadzić przymusową egzekucję. Po drugie dlatego, że wiem, iż łatwiej „dogadać” się z sądem niż w profesjonalnymi firmami windykacyjnymi nastawionymi na zysk.

Twoja sytuacja nie wygląda ciekawie, dlatego jeśli wykażesz przed sądem, że wywiązanie się z zapłaty całej należności nie jest możliwe, a ewentualne postępowanie egzekucyjne nie będzie skuteczne lub pociągnie za sobą dodatkowe koszty, być może sąd uwzględni Twój wniosek.

To, co powinnaś teraz zrobić, to złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty w zakreślonym przez sąd terminie dwóch tygodni od dnia odebrania korespondencji z sądu.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty należy złożyć wniosek o rozłożenie dochodzonej przez powoda należności na raty po …. zł miesięcznie (wskaż kwotę, z której będziesz w stanie się wywiązać – jeśli będzie to 200 zł, napisz 200, jeśli mniej napisz mniej).

Następnie złóż wniosek o nieobciążanie Cię kosztami sprawy, w tym obowiązkiem zwrotu stronie powodowej kosztów związanych z zastępstwem procesowym.  Powołaj się na zasady współżycia społecznego oraz trudności materialno-bytowe, z jakimi się zmagasz.

W uzasadnieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty opisz, że jesteś samotną matką. Podaj warunki, w jakich funkcjonujesz i trudności, z jakimi się zmagasz i nie zapomnij wspomnieć, o tym, że jesteś w ciąży i nie masz żadnego dochodu, a Twój partner przebywa w ZK, natomiast jedno z dzieci jest niepełnosprawne.

Jeśli jesteś w posiadaniu dokumentów potwierdzających przytoczone okoliczności, to ich kserokopię dołącz do sprzeciwu.

Będzie dobrze jeśli dołączysz orzeczenie dziecka o niepełnosprawności lub jakąś dokumentację lekarską, decyzje dotyczące zasiłków społecznych, rachunki itp.

Po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty sąd wyznaczy termin sprawy i wezwie Cię na posiedzenie.

Jeżeli będziesz miała taką możliwość, to radzę Ci stawić się na rozprawę. Wówczas sąd przesłucha Cię jako stronę, dając szansę przedstawienia swoich racji. Na rozprawie będziesz mogła złożyć kolejne wnioski dowodowe (dokumenty, zaświadczenia itp.).

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

Twoja odpowiedź