Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – rozłożenie na raty?

Kategoria: DługiNakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – rozłożenie na raty?
Purchawa zapytał 2 lata temu

Witam, nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym czy można rozłożyć na raty? bardzo proszę o pomoc, jak mogę rozłożyć ten dług na raty?

Dostałam nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę 3941.12 oraz 817 zł zwrot kosztów sądowych i 600 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w terminie dwóch tygodni.

Obecnie jestem w ciąży zagrożonej na bezpłatnym L4, ponieważ mam umowę zlecenie. Sama wychowuję dwójkę dzieci, w tym jedno niepełnosprawne, a ojciec dziecka jest w areszcie śledczym. Bardzo proszę o pomoc.

nakaz-zaplaty-w-postepowaniu-upominawczym

nakaz-zaplaty-w-postepowaniu-upominawczym-rozlozenie-na-raty

4 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 lata temu

Witaj,

aby otrzymać rozłożenie na raty długu zasądzonego przez sąd we wspomnianym nakazie zapłaty, masz do wyboru dwie drogi:

  1. zawarcie porozumienia z wierzycielem
  2. złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty i wystąpienie do sądu z wnioskiem o rozłożenie należności na raty.

Ja osobiście doradzam Ci drugą możliwość. Przede wszystkim dlatego, że sprzeciw od nakazu zapłaty blokuje jego uprawomocnienie się, zatem wierzyciel nie posiada jeszcze narzędzia, by prowadzić przymusową egzekucję. Po drugie dlatego, że wiem, iż łatwiej „dogadać” się z sądem niż w profesjonalnymi firmami windykacyjnymi nastawionymi na zysk.

Twoja sytuacja nie wygląda ciekawie, dlatego jeśli wykażesz przed sądem, że wywiązanie się z zapłaty całej należności nie jest możliwe, a ewentualne postępowanie egzekucyjne nie będzie skuteczne lub pociągnie za sobą dodatkowe koszty, być może sąd uwzględni Twój wniosek.

To, co powinnaś teraz zrobić, to złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty w zakreślonym przez sąd terminie dwóch tygodni od dnia odebrania korespondencji z sądu.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty należy złożyć wniosek o rozłożenie dochodzonej przez powoda należności na raty po …. zł miesięcznie (wskaż kwotę, z której będziesz w stanie się wywiązać – jeśli będzie to 200 zł, napisz 200, jeśli mniej napisz mniej).

Następnie złóż wniosek o nieobciążanie Cię kosztami sprawy, w tym obowiązkiem zwrotu stronie powodowej kosztów związanych z zastępstwem procesowym.  Powołaj się na zasady współżycia społecznego oraz trudności materialno-bytowe, z jakimi się zmagasz.

W uzasadnieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty opisz, że jesteś samotną matką. Podaj warunki, w jakich funkcjonujesz i trudności, z jakimi się zmagasz i nie zapomnij wspomnieć, o tym, że jesteś w ciąży i nie masz żadnego dochodu, a Twój partner przebywa w ZK, natomiast jedno z dzieci jest niepełnosprawne.

Jeśli jesteś w posiadaniu dokumentów potwierdzających przytoczone okoliczności, to ich kserokopię dołącz do sprzeciwu.

Będzie dobrze jeśli dołączysz orzeczenie dziecka o niepełnosprawności lub jakąś dokumentację lekarską, decyzje dotyczące zasiłków społecznych, rachunki itp.

Po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty sąd wyznaczy termin sprawy i wezwie Cię na posiedzenie.

Jeżeli będziesz miała taką możliwość, to radzę Ci stawić się na rozprawę. Wówczas sąd przesłucha Cię jako stronę, dając szansę przedstawienia swoich racji. Na rozprawie będziesz mogła złożyć kolejne wnioski dowodowe (dokumenty, zaświadczenia itp.).

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

ZK odpowiedział 1 rok temu

Witam, dostałam list z sądu: nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, mam poważny problem, bo nie mogę wpłacić całości należności, czy mogę wnioskować o rozłożenie zadłużenia na raty? bardzo proszę o poradę co mam zrobić w tej sytuacji, czy jest szansa na polubowne rozwiązanie sprawy? bardzo mi zależy, żeby sprawa nie trafiła do komornika… co robić?

Sanzal odpowiedział 3 miesiące temu

Witam, czy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym można rozłożyć na raty? w dniu dzisiejszym otrzymałam nakaz zapłaty związany z zaległościami dotyczącymi konta firmowego allegro. Nie kwestionuje istnienia i zasadności powstałego długu. Nie jestem w stanie opłacić go jednorazowo. Gdzie i czy w tej sytuacji mogę jeszcze starać się o rozłożenie zobowiązania na raty? Gdzie powinnam skierować swoją prośbę?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 miesiące temu

Dzień dobry,

jeśli nie doszło jeszcze do uprawomocnienia się przedmiotowego nakazu zapłaty, co nastąpi po upływie 14 dni, od daty kiedy odebrałeś jego odpis – jeżeli niniejszego orzeczenia nie poskarżysz, warto skontaktować się ze stroną powodową i zapytać o możliwość rozłożenia płatności zobowiązania na raty.

W rozmowie z pełnomocnikiem powoda należy wyjaśnić, że uznajesz roszczenie i poczuwasz się do obowiązki uregulowania należności, jednakże nie masz możliwości szybkiej spłaty całości zobowiązania. Warto również dodać, że chcesz uniknąć postępowania komorniczego, dlatego prosisz o zawarcie ugody w przedmiocie rozłożenia płatności zasądzonej należności na kilka-kilkanaście rat miesięcznych.

Jeżeli z jakichś powodów nie uda Ci się znaleźć porozumienia z powodem, możesz zaskarżyć nakaz zapłaty, składając wniosek o rozłożenie płatności zadłużenia na raty. Jeśli skorzystasz z tej możliwości, rozpoznaniem

Twojego wniosku zajmie się sąd, dlatego w treści uzasadnienia należy przedstawić problem jednorazowej spłaty oraz chęć uniknięcia postępowania egzekucyjnego, które generuje znaczne koszta po stronie dłużnika. Następnie należy podać kwotę, jaką będziesz w stanie regulować w miesięcznych ratach.

Na koniec dodam, że jeśli złożysz wniosek o rozłożenie długu do sądu, do czasu jego rozpoznania na rozprawie, będzie dobrze jeśli będziesz co miesiąc uiszczać proponowane raty. Taka postawa pozwoli sądowi przychylnie spojrzeć na Twoją osobę.

Twoja odpowiedź