Nakaz zapłaty za czynsz nieruchomości wynajmowanej przez matkę

Kategoria: DługiNakaz zapłaty za czynsz nieruchomości wynajmowanej przez matkę
WERT zapytał 4 miesiące temu

Bratanicy konto zostało zajęte przez komornika z uwagi na nakaz zapłaty czynszu nieruchomości wynajmowanej przez jej matkę. Matka odbierała pisma pod nieobecność bratanicy, o czym ta nie wiedziała. Do jutra jest termin wniesienia ewentualnego sprzeciwu i wykazania, że bratanica nie przebywała tam z zamiarem stałego zamieszkania, mimo meldunku. Nakaz zapłaty jest na podstawie wyroku z lutego. Mam skany pisma i prosiłbym o e-mail na który mógłbym wysłać.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 miesiące temu

Witam serdecznie,

niestety nie jestem w stanie udzielić Panu takiej pomocy, o jakiej Pan myśli – nie przygotuje dla Pana sprzeciwu od nakazu zapłaty dla bratanicy, bowiem nie pracujemy w taki sposób.

Jednakże postaram się wyjaśnić krok po kroku, co należy zrobić, by zaskarżyć przedmiotowe orzeczenie. Po pierwsze należy pobrać formularz sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

Następnie posługując się danym z otrzymanej korespondencji sądowej, należy wypełnić każdą rubrykę krok po kroku. Ważne, aby prawidłowo wpisać strony postępowania oraz sygnaturę akt sprawy.

W dalszej części należy ponieść zarzut braku istnienia zobowiązania po stronie pozwanej. Natomiast w treści uzasadnienia należy napisać, że w dacie powstania zadłużenia z czynszu mieszkaniowego pozwana nie mieszkała we wskazanym przez powoda mieszkaniu.

Dalej proszę podać adres, pod którym mieszka i wskazać datę, kiedy wyprowadziła się z mieszkania zajmowanego przez matkę. Można dodać, że w przedmiotowym mieszkaniu posiada jedynie meldunek oraz że nie wiedziała o toczącym się postępowaniu, bowiem matka jej o tym fakcie nie poinformowała.

Tak przygotowane pismo należy podpisać i złożyć w sądzie lub przesłać listem poleconym do sądu zachowując termin na złożenie sprzeciwu.

Proszę pamiętać, że termin musi zostać bezwzględnie zachowany, w przeciwnym razie bratanica zamknie sobie drogę do uchylenia się od odpowiedzialności za długi, które nie są jej. Dlatego jeśli termin na złożenie sprzeciwu mija jutro – jutro też należy dopełnić wszelkich formalności.
Życzę powodzenia!

Twoja odpowiedź