Otrzymałam nakaz do zapłaty 10.000 tys zł wierzycielowi dnia 09.06.2021

Kategoria: KomornikOtrzymałam nakaz do zapłaty 10.000 tys zł wierzycielowi dnia 09.06.2021
Bramak zapytał 6 miesięcy temu

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej, Wydział I Cywilny z dnia 25-06-2010 r., sygn.akt I Nc 452/10,zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 02-02-2011 r. nie wiem, czego ta sprawa dotyczy, ponieważ od 2003 r. wyjechałam do pracy do Włoch, następnie zabrałam dzieci, w 2004 r. został tylko mąż który nie opłacał czynszu, w 2006 r. rozwiodłam się, wróciłam do Polski 2015 r., mam na to dokumenty.

Również moje dzieci są obciążone tym długiem, dzieci posiadają akt notarialny, jest to protokół z oświadczenia o odrzuceniu spadku Ojca który zmarł 2017 r., były mąż brał pożyczki w różnych bankach o których nie wiedziałam, w tym wezwaniu nic nie pisze konkretnie, o co chodzi, a mam tylko 7 dni do wyjaśnienia i zaczynają rosnąć odsetki, z komornikiem mogę się z kontaktować dopiero w poniedziałek 14-06-2021 dziękuję bardzo.

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 6 miesięcy temu

Witam serdecznie,

bez względu na pochodzenie długu, który ma zostać przymusowo ściągnięty przez komornika, powinna Pani złożyć zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności na przedmiotowy nakaz zapłaty. Wzór zażalenia pobierze Pani poniżej:

Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wzór

W zażaleniu należy podnieść nieważność doręczenia odpisu nakazu zapłaty, wskazując, że w 2010 roku nie przebywała Pani w Polsce.

W treści uzasadnienia zażalenia należy wyjaśnić ile lat Pani przebywała we Włoszech – wskazać daty wyjazdu z kraju, a następnie powrotu. Należy podtrzymywać zarzut posłużenia się przez stronę powodową niewłaściwym adresem (nieaktualnym adresem), przez co nie miała Pani możliwości podjęcia obrony w toku postępowania o zapłatę.

W zażaleniu należy złożyć kolejne wnioski m.in.:

  • wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu rozpoznania zażalenia
  • wniosek o unieważnienie nakazu zapłaty.

Wniosek o zawieszenie egzekucji – wzór

Ubocznie należy podnieść zarzut przedawnienia roszczenia o zapłatę.

Odnośnie odpowiedzialności Pani dzieci to na chwilę obecną mogę wyobrazić sobie jedynie długi czynszowe. Jeśli ojciec dzieci nie zgłosił, że Pani i dzieci nie zajmują już mieszkania w razie powstania zaległości czynszowych wspólnota/spółdzielnia mogła złożyć pozew o zapłatę przeciwko wszystkim lokatorom.

Niemniej jednak kiedy będzie Pani w posiadaniu informacji o pochodzeniu długów, proszę o wiadomość – wówczas postaram się pomóc.

Twoja odpowiedź