Pismo do dewelopera o odszkodowanie za opóźnienie WZÓR

Forum prawneKategoria: Wzór pismaPismo do dewelopera o odszkodowanie za opóźnienie WZÓR
Klaudia B. zapytał 11 miesięcy temu

Witam! chcę wysłać pismo do dewelopera o odszkodowanie za opóźnienie w oddaniu mieszkania. Sytuacja nasza jest taka: deweloper miał oddać nam mieszkanie do użytku 1 września (19 dni temu) – jednak niestety nadal nie możemy wprowadzić się, bo trwają prace wykończeniowe. Problem w tym, że wypowiedzieliśmy już umowę najmu mieszkania w którym mieszkaliśmy i nie mieliśmy się gdzie podziać. Wynajmujący znalazł nowych najemców, a my zostaliśmy na lodzie. Mamy też poumawianych różnych majstrów i ich także musieliśmy wstrzymać (powiedzmy, że nie byli zadowoleni).

Obecnie mieszkamy w hotelu, bo nikt nie chciał wynająć nam mieszkania na krótki okres (1-2- lub 3 miesiące), bo tyle ma wynosić opóźnienie dewelopera w oddaniu lokalu. Kiedy i jak napisać pismo do dewelopera o odszkodowanie za opóźnienie? czy w ogóle mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie od dewelopera?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Witam serdecznie,

aby mówić o odszkodowaniu od dewelopera za opóźnienie w oddaniu mieszkania, należy sięgnąć do zapisów zawartej umowy. W jej treści powinien znaleźć się zapis dotyczący kary umownej za opóźnienie w terminie przeniesienia prawa własności, w tym jej wysokości oraz metody naliczania.

W umowie zawartej z deweloperem należy szukać również zapisów, czy nie został przewidziany dodatkowy termin dla dewelopera, który może zostać wykorzystany, jeśli nastąpi zwłoka, a który nie wywoła dla nabywców roszczenia o wypłatę odszkodowania.

Przyjmując jednak, że umowa stanowi o Państwa prawie do domagania się zapłaty kary umownej już teraz, uważam, że z wezwaniem do zapłaty można zaczekać do daty oddania mieszkania, tak by móc w prawidłowy sposób wyliczyć wysokość kary umownej.

Wówczas w treści żądania można będzie ująć całość poniesionych w związku z wynajęciem hotelu kosztów (należy je na bieżąco dokumentować).

Wzór pisma do dewelopera o odszkodowanie za opóźnienie pobierzesz poniżej:

Pismo do dewelopera o odszkodowanie za opóźnienie wzór

pismo-do-dewelopera-o-odszkodowanie-za-opoznienie-wzor-pdf-doc

Pismo do dewelopera o odszkodowanie za opóźnienie wzór

Biorąc jednak pod uwagę okoliczność, że deweloper może zwlekać z zapłatą odszkodowania, a Państwo każdego dnia obciążacie swój budżet, czyli w związku z najmem pokoju w hotelu możecie Państwo już dziś wezwać dewelopera do wypłaty odszkodowania, a po dopełnieniu formalności związanych z przeniesieniem prawa własności uzupełnić roszczenie o pozostałą część naliczonej kary i zwrot dalszych kosztów.

Natomiast co do samej treści wezwania do zapłaty, to należy powołać się na:

  • zapisy umowy traktujące o dacie oddania mieszkania/przeniesienia prawa własności
  • uchybienie wskazanemu terminowi
  • regulacje umowy dotyczące kary umownej – obowiązek zapłaty, wysokość
  • ponoszenie kosztów najmu pokoju w związku z rozwiązaniem umowy najmu mieszkania.

Dalej należy wskazać, że Państwa roszczenie zostanie uzupełnione w przyszłości, bowiem kara będzie naliczana za każdy następny dzień zwłoki i tak samo koszty związane z wynajmem pokoju w hotelu.

Należy również pamiętać, by w treści wezwania wskazać deweloperowi numer rachunku do zapłaty oraz dołączyć rachunek z hotelu wskazujący na cenę za jedną dobę hotelową.

Twoja odpowiedź

1 + 6 =