Podniesienie alimentów na pełnoletnie dziecko

Forum prawneKategoria: AlimentyPodniesienie alimentów na pełnoletnie dziecko
Barbara zapytał 1 rok temu

Jak napisać pozew o podniesienie alimentów na pełnoletnie dziecko i jak napisać pełnomocnictwo dla matki w sprawie o alimenty? Córka ma 20 lat, uczy się w technikum, ostatnio ma problemy zdrowotne, mieszane zaburzenia lekowe, 31 sierpnia ma orzeczenie o niepełnosprawności umiarkowane, powtarza 3 klasę, technikum w 2015 roku sąd zasądził 320 zł alimentów, po rozwodzie 220 zł.

Muszę ją reprezentować w sądzie, bo sama nie da rady i z ojcem nie ma kontaktu. Ojciec nie interesuje się nią, nie wiem jak napisać pozew o podwyższenie alimentów i pełnomocnictwo w sprawie o alimenty, żebym ja reprezentowała córkę w sądzie.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witam serdecznie,

pisząc do nas, sama Pani wskazała podstawy wniosku o podwyższenie alimentów. Okoliczności, że:

  • ostatni raz o alimentach sąd orzekał w 2015 roku
  • wysokość alimentów jest nieadekwatna do kosztów utrzymania
  • córka ma problemy zdrowotne
  • córka posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym
  • córka nie jest w stanie podjąć zatrudnienia
  • córka z uwagi na stany lękowe wymaga pomocy osoby trzeciej
  • ojciec nie utrzymuje kontaktów z córką, przez co nie realizuje żadnych obowiązków ojcowskich

należy podnieść w treści pozwu. Przy czym należy pamiętać, że uzasadnienie pozwu nie musi być obszerne. Powinno odnosić się do najistotniejszych kwestii. W Pani przypadku będzie to choroba córki.

Radzę więc po kolei odnieść się do każdego z wymienionych przeze mnie punktów i lekko go rozbudować. Największy nacisk należy położyć na historię choroby córki podając do jakich chodzi specjalistów, czy przyjmuje na stałe leki, jak objawia się jej choroba, jakie ma trudności, jakie ponosi wydatki związane z leczeniem. Następnie można opisać możliwość zarobkowe byłego męża i potrzeby córki.

Należy wskazać, gdzie były mąż pracuje i czy ma na utrzymaniu inne dzieci, a dalej podać jakie są koszty utrzymania córki (zakup odzieży, wyżywienia, środków czystości, nauki, koszt utrzymania domu itp.).

Do pozwu należy załączyć dokumenty potwierdzające podniesione okoliczności. Najważniejsze jest orzeczenie o niepełnosprawności oraz zaświadczenie od lekarza rodzinnego o leczeniu i przyjmowanych lekach.
Odnośnie pełnomocnictwa to może ono zostać udzielone już w samym pozwie. Wówczas w treści pozwu należy zawrzeć formułę:

Z uwagi na problemy zdrowotne na pełnomocnika w sprawie wyznaczam matkę (trzeba podać Pani imię, nazwisko i adres).

Pozew podpisuje córka, ale już następne pisma sądowe kierowane będą przez sąd do Pani. Dodam, że po udzieleniu pełnomocnictwa córka nie będzie musiała stawiać się na sprawę, chyba że sąd zarządzi jej przesłuchanie, co jest mało prawdopodobne.

Twoja odpowiedź

6 + 11 =