Przedawnienie prywatnej pożyczki z 2012 roku – kiedy?

Kategoria: DługiPrzedawnienie prywatnej pożyczki z 2012 roku – kiedy?
Agnieszka K. zapytał 8 miesięcy temu

Kiedy przedawni się mój dług? W marcu 2012 roku pożyczyłem pieniądze od osoby prywatnej. Dług miałam spłacić do 1.05.2012. Kwota pożyczki wynosiła 1500 zł. Osoba ta wpisała większą sumę w umowie, argumentując, że to zabezpieczenie.

Przez lata osoba ta nie dawała znaku życia. Wspomnę, że dług swój spłaciłam w dwóch ratach w ciągu pół roku. Świadkami są moja mama i siostra. W marcu 2020 roku ta osoba wprowadziła sprawę do sądu i domaga się zwrotu zawyżonej kwoty pożyczki, którą wpisała w umowie.

Napisałam protest i teraz dziś dostałam wezwanie na sprawę. Dowiedziałam się, że jest nowelizacja i dług, który przedawni się po 10 latach, został skrócony do 6 lat.

Moje pytanie brzmi czy mogę mieć nadzieję na przedawnienie pożyczki z 2012 roku?

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 8 miesięcy temu

Witam serdecznie,

przede wszystkim pierwszym zarzutem, który należy podnieść w sprawie, jest brak istnienia zobowiązania.

Jeśli należność główna, czyli kwota, na którą opierała pożyczka, została uregulowana, ale nie masz na potwierdzenie tej okoliczności stosownych dowodów w postaci potwierdzeń wpłat, należy złożyć do sądu wniosek o dopuszczenie dowodu z przesłuchania świadków – mamy i siostry.

Dopiero ubocznie należy powołać się na zarzut przedawnienia roszczenia, co do pozostałej kwoty, czyli wspomnianej nadwyżki ponad kwotę 1 500 zł, która miała stanowić tzw. dochód pożyczkodawcy.

Zarzut przedawnienia może zostać przez sąd oddalony, bowiem w Twojej sprawie nie znajdzie zastosowanie wprost termin sześcioletni.

Musisz wiedzieć, że termin przedawnienia, który wynika z regulacji art. 118 kc., wcześniej wynosił lat dziesięć i dla roszczeń, które nie uległy jeszcze przedawnieniu w dniu 1 stycznia 2019 roku, można stosować termin nowy, czyli termin krótszy, jednak będzie on rozpoczynał swój bieg dopiero z początkiem 2019 roku.

To który termin znajdzie zastosowanie zależeć może od wyboru dłużnika (co jest dla niego korzystniejsze). W Twojej sprawie biorąc pod uwagę stary stan prawny, do przedawnienia mogło dojść 2 maja 2022 roku, natomiast w nowym stanie prawnym dopiero z ostatnim dniem roku 2025 roku.

Mając powyższe na uwagę, należy skupić się na dowodach pewnych, czyli zeznaniach świadków, tak by nie przegrać sprawy. Wniosek o dopuszczenie świadków należy złożyć jak najszybciej, nawet w tym momencie w osobnym piśmie procesowym tak, by sąd nie uznał wniosku za spóźniony i nie oddalił go.

Zarzut przedawnienie może być tylko dodatkiem w sprawie. Natomiast należy zastanowić się nad podniesieniem kolejnego zarzutu – zarzut nadużycia oraz sprzeczność roszczenia z zasadami współżycia społecznego co do dalszej kwoty (żądania ponad 1 500 zł).

Agnieszka odpowiedział 8 miesięcy temu

Dzień dobry bardzo dziękuję.Pani Mecenas jaka radę jeszcze by mi Pani dala jak się bronić. Co mam przedewszystkim wziąć pod uwagę. 

Agnieszka odpowiedział 8 miesięcy temu

Bardrogi proszę owszelkie informacje i sugestie .Dziękuję bardzo. A.Łukasik 

Twoja odpowiedź