Spłaciłem zadłużenie u komornika jednak firma windykacyjna domaga się więcej

Forum prawneKategoria: KomornikSpłaciłem zadłużenie u komornika jednak firma windykacyjna domaga się więcej
Avatarmichal b. zapytał 3 miesiące temu

Dzień dobry,

Miałem dwa zadłużenia, które egzekwował komornik, oba spłaciłem od razu w całości gdy dostałem pismo od komornika, były to dość stare zadłużenia więc możliwe, że wcześniej były prowadzone jakieś nieudane egzekucje komornicze.

Pierwsze pismo dostałem w maju, było to zadłużenie w liście od komornika wraz ze wszystkimi dodatkowymi kosztami na kwotę około 1300 zł na rzecz firmy BEST S.A, spłaciłem je od razu, jednak firma windykacyjna BEST domaga się ode mnie jeszcze 350 zł – mówiąc, że są to koszta jakiś poprzednich egzekucji.

Drugie zadłużenie na rzecz firmy KREDYT INKASO, do spłaty którego dostałem wezwanie na początku sierpnia, wraz ze wszystkimi kosztami wyliczonymi przez komornika wynosiło około 5500 zł i je spłaciłem od razu, jednak ta firma windykacyjna wymaga ode mnie dodatkowych 1900 zł.

Moje pytanie jest takie: czy roszczenia tych firm windykacyjnych są zasadne?

Nie znam się na takich sprawach jednak w mojej opinii jeśli spłaciłem w całości zadłużenie zasądzone przez sąd do egzekucji komorniczej, na kwotę jakiej domagała się dana firma, to jej dodatkowe roszczenia są bezzasadne.

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 miesiące temu

Witam,

bardzo trudno jest mi się odnieść do zasadności roszczeń obu firm windykacyjnych, nie mając przed sobą odpowiednich dokumentów.

Jednakże mogę się z Panem zgodzić, że gdyby roszczenia były wymagalne albo możliwe do wyegzekwowania włączono by je do należności dochodzonych przez komornika.

Warto więc ustalić, czy roszczenie o zwrot kosztów nie uległy przedawnieniu. Tu należy zaznaczyć, że koszty egzekucyjne, tak jak inne koszty sądowe przedawniają się z upływem lat trzech od ich wymagalności.

Zatem, jeśli poprzednie egzekucje miały miejsce wcześniej niż 3 lata temu, można zakładać, że roszczenie o ich zapłatę jest dziś przedawnione, co daje Panu podstawy do uchylenia się od obowiązku ich uregulowania.

W odpowiedzi na wezwanie do zapłaty proponuje przygotować pismo z żądaniem wyszczególnienia dochodzonych opłat. Proszę zażądać wskazania konkretnych kwot oraz spraw egzekucyjnych, których dotyczą z podaniem postanowienia komornika o ich naliczeniu i obciążeniu obowiązkiem uregulowania wierzyciela.

I tak jak wspomniałam powyżej, jeśli od daty uprawomocnienia się postanowienia komornika o kosztach postępowania upłynęło więcej 3 lata, można przygotować ostateczną odpowiedź na wezwanie, domagając się zaprzestania dalszych czynności windykacyjnych z uwagi na przedawnienia roszczenia, wskazując na art. 81 ustawy – koszty sądowe w sprawach cywilnych, który stanowi, że roszczenie strony o zwrot opłaty sądowej przedawnia się z upływem trzech lat, licząc od dnia powstania tego roszczenia.

Przydatne wzory pism:

Skarga na firmę windykacyjną i wniosek o zawieszenie działań windykacyjnych

Skarga-na-firme-windykacyjna-wniosek-o-zawieszenie-dzialan-windykacyjnych-wzor-doc-pdf
Skarga na firmę windykacyjną – wniosek o zawieszenie działań windykacyjnych

Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu

Pismo-do-firmy-windykacyjnej-przedawnienie-długu-wzor-pdf-doc
Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu

Wniosek do firmy windykacyjnej o rozłożenie długu na raty

Wniosek-do-firmy-windykacyjnej-o-rozłożenie-długu-na-raty-wzor-pdf-doc
Wniosek do firmy windykacyjnej o rozłożenie długu na raty

Powodzenia!

Twoja odpowiedź