Teściowa złożyła wniosek o upadłość konsumencką?

Forum prawneKategoria: Upadłość konsumenckaTeściowa złożyła wniosek o upadłość konsumencką?
AvatarMaria W. zapytał 10 miesięcy temu

Czy można unieważnić wniosek o upadłość konsumencką?

Teściowa złożyła wniosek o upadłość konsumencką, gdyż nie radziła sobie ze spłatą rat w bankach.

W sumie długu jest 64 tys. zł, jedyny majątek, jaki miała to dom, który rzeczoznawca wycenił na 220 tys.

Chcielibyśmy unieważnić jej wniosek o upadłość konsumencką, ponieważ myślimy, że są tam kłamstwa napisane, i chcemy porozumieć się z bankami co do spłaty długu.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Witam,

sądowe postępowanie upadłościowe inicjuje wniosek dłużnika – konsumenta. Zatem tak jak w przypadki innych postępowań sądowych, wnioskodawca ma prawo cofnąć swój wniosek, wnosząc jednocześnie o umorzenie postępowania.

Oświadczenie o cofnięciu wniosku może być złożone w każdym czasie, nawet po wydaniu przez sąd I instancji orzeczenia w sprawie.

Jednakże, jeśli sąd nie zajął się jeszcze merytorycznym rozpoznaniem sprawy i nie wezwał wierzycieli dłużnika do ujawnienia wierzytelności, istnieje duże prawdopodobieństwo, że bez dodatkowej analizy przychyli się do wniosku dłużnika i umorzy postępowanie.

Oświadczenie o cofnięciu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy więc złożyć jak najszybciej.

Po ustaleniu sygnatury akt sprawy (wystarczy telefon do sądu) teściowa powinna przygotować pismo i zawrzeć w nim oświadczenie:

„Cofam wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z dnia …oraz wnoszę o umorzenie postępowania”.

Mając jednak na uwadze regulacje art. 29a ustęp 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 prawo upadłościowe w brzmieniu:

„Sąd może uznać cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości za niedopuszczalne, jeżeli prowadziłoby to do pokrzywdzenia wierzycieli”

…w dalszej części pisma, należy wskazać na uzyskanie możliwości spłaty wierzycieli bez potrzeby ogłaszania upadłości. Można dodać, że z pomocą wyszli najbliżsi członkowie rodziny.

Myślę, że tak przygotowane pismo wystarczy, by sprawa została umorzona, bez negatywnych konsekwencji dla dłużnika, który we wniosku o ogłoszenie upadłość zawarł szereg nieprawdziwych informacji.

Twoja odpowiedź