Wezwanie do zapłaty abonamentu RTV a sprzedaż mieszkania

Forum prawneKategoria: Abonament RTVWezwanie do zapłaty abonamentu RTV a sprzedaż mieszkania
Stanlew zapytał 1 rok temu

Od 2006 roku jestem wymeldowany z polski – mieszkam zagranica, Sprzedałem dom 2007 roku i pierwsze wezwanie o zaległy abonament RTV dostałem w 2010 za okres od 2008 do 2010, odesłałem potwierdzenie sprzedaży domu i że mieszkam na stale zagranica, dzisiaj dowiedziałem się, że urząd skarbowy wchodzi mi na moją emeryturę w związku z zaległościami opłat za RTV za lata od 2016 do 2020, jestem w szoku, proszę o pomoc.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witam serdecznie,

w związku z zaawansowanym etapem postępowania egzekucyjnego należy jak najszybciej złożyć zarzuty do postępowania egzekucyjnego w administracji.

W treści pisma należy wskazać zarzuty do egzekucji o których mowa w przepisie art. 33 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zgodnie z powołanym przepisem podstawą zarzutów do egzekucji może być:

1.nieistnienie obowiązku;

2.określenie obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z:

a) orzeczenia, o którym mowa w art. 3 i art. 4,

b) dokumentu, o którym mowa w art. 3 a § 1,

c)przepisu prawa, jeżeli obowiązek wynika bezpośrednio z tego przepisu;

3) błąd co do zobowiązanego;
4) brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, jeżeli jest wymagane;
5) wygaśnięcie obowiązku w całości albo w części;
6) brak wymagalności obowiązku w przypadku:

a) odroczenia terminu wykonania obowiązku,

b) rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej,

c) wystąpienia innej przyczyny niż określona w lit. a i b.

W Pana przypadku zarzutem do postępowania egzekucyjnego zaległego abonamentu będzie brak istnienia zobowiązania oraz brak uprzedniego doręczenia upomnienia.

Natomiast w uzasadnieniu pisma może Pan podnieść okoliczność, że nie mieszka Pan w Polsce i nie jest Pan abonamentem RTV. Należy wskazać, kiedy wyjechał Pan za granicę oraz odnieść się do sytuacji sprzed kilku lat, kiedy również niesłusznie został Pan wezwany do uregulowania zaległości z abonamentu RTV.

Na koniec dodam, że pismo z zarzutami składa się do wierzyciela za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, który prowadzi postępowanie egzekucyjne.