Wniosek o przyspieszenie założenia Księgi Wieczystej wzór doc pdf

Forum prawneKategoria: Wzór pismaWniosek o przyspieszenie założenia Księgi Wieczystej wzór doc pdf
Julia L. zapytał 2 lata temu

Chodzi o przyspieszenie założenia księgi wieczystej, chcę sprzedać mieszkanie w bloku i trochę mi się spieszy, niestety mieszkanie nie ma jeszcze założonej KW, dlatego chciałabym złożyć wniosek o przyspieszenie założenia księgi wieczystej.

Czy miał ktoś podobną sytuację? Czy udało się przyspieszyć założenie KW? Jeśli tak, to jakich argumentów użyliście we wniosku? Jak go napisaliście? Czy mógłby mnie ktoś poinstruować?

Będę wdzięczna za wszelki odzew, zależy mi na szybkie sprzedaży mieszkania, a pieniądze pójdą na dokończenie budowy domu. Pozdrawiam Julia L.

6 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Aby ułatwić Ci zadanie, przygotowaliśmy gotowy wzór do pobrania:

Wniosek o przyspieszenie założenia Księgi Wieczystej wzór

wniosek-o-przyspieszenie-zalozenia-ksiegi-wieczystej-wzor-pdf-doc

Wniosek o przyspieszenie założenia Księgi Wieczystej wzór

Jeśli chodzi o uzasadnienie wniosku, to z pewnością należy wskazać powody, dla których przyspieszenie założenia KW będzie miało istotny wpływ na Twoją sytuację życiową (szybka sprzedaż nieruchomości jest jak najbardziej dobrym powodem).

Masz prawo domagać się przyspieszenia założenia księgi wieczystej, ale masz też prawo by wnioskować o przyspieszenie wpisu do KW. Nie jestem niestety w stanie napisać Ci, o ile uda Ci się wszystko przyspieszyć, bo zależy to od kompetencji i zaangażowania pracowników wydziału Ksiąg Wieczystych. Mimo wszystko warto takie wnioski składać, bo w dużej większości przypadków, udaje się dopiąć swojego :)

Nie wiem, z czego to wynika, ale w ostatnim czasie można zauważyć znaczne wydłużenie czasu obsługi operacji na księgach wieczystych, okazuje się, że czas oczekiwania na księgę wieczystą lub nowy wpis do księgi, w zależności od obłożenia sądu, może wahać się nawet między 5 a 9 miesiącami! a są też miasta, w których trzeba czekać nawet pełny rok!

Wydaje mi się, że wydłużony czas oczekiwania na założenie księgi wieczystej lub wpis w KW spowodowany jest zmianami w ustawie, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Sąd mają więc dodatkowe zajęcie, które polega na dokonaniu z urzędu wpisu wspomnianego prawa dla co najmniej kilku milionów osób, które są użytkownikami wieczystymi.

Harman odpowiedział 2 lata temu

Jak napisać wniosek o założenie księgi wieczystej? będę wdzięczny za podpowiedź!

Karka odpowiedział 11 miesięcy temu

Witam, chcę wnioskować o przyspieszenie wpisu hipoteki do KW, czy jakieś przepisy szczególne określają termin w jakim sąd wieczystoksięgowy musi takiego wpisu dokonać? Czekam już 5 miesiąc :/

Czy wasz wniosek skierowany do przewodniczącego wydziału ksiąg wieczystych coś pomoże? Potrzebuję wpis hipoteki na księdze wieczystej jak najszybciej… dla przykładu wpis hipoteki do księgi wieczystej w Gdańsku zajął koleżance niecałe 3 miesiące, a jak czekam 5 miesiąc, tyle że sąd rozpatrujący wniosek jest w innym mieście.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

W każdym sądzie wieczystoksięgowym, w zależności od miejscowości, wydziały te mają różne obłożenie i nawał pracy, dlatego czas oczekiwania na założenie księgi wieczystej, czy wpis do księgi wieczystej, będzie inny.

Nie ma więc sensu porównywać ze sobą różnych miast pod kątem oczekiwania na dokonanie wpisu do księgi wieczystej.

Z licznych korespondencji mailowych z naszymi czytelnikami wiem jednak, że taki wniosek często pomaga przyspieszyć wpis do księgi wieczystej czy też założenie KW.

Dlatego jeśli zależy Ci na przyspieszeniu tej procedury, warto taki dobrze przygotowany wniosek jak najbardziej w sądzie złożyć…

Błażej odpowiedział 11 miesięcy temu

Po co to bicie piany? będzie wpis to będzie… nie ma co panikować.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Długi czas oczekiwania na wpis wniosku do księgi wieczystej najbardziej przeszkadza osobom w przypadku wniosku o wpis hipoteki.

Ponieważ do momentu wpisu hipoteki, osoby te (kredytobiorcy) muszą korzystać z ubezpieczenia pomostowego, płacą do banku dodatkowe opłaty z tytułu tego ubezpieczenia.

Wysokość ubezpieczenia pomostowego zależy od kwoty udzielonego kredytu hipotecznego lub pożyczki, którą bank udzielił kredytobiorcy.

A jak wiadomo, przy zakupie nieruchomości kwoty kredytów sięgają naprawdę poważnych kwot.

Czym jest ubezpieczenie pomostowe? Ubezpieczenie pomostowe jest zabezpieczeniem dla banku przed jeszcze niewpisanej do działu VI księgi wieczystej wierzytelności –  którą jest udzielony kredyt bankowy.

Ujawnienie w KW prawa dotyczącego wpisu hipoteki na danej nieruchomości jest gwarancją, że w przypadku pojawienia się niewypłacalności po stronie kredytobiorcy w formie niespłacania rat kredytu, bank zostaje właścicielem takiej nieruchomości.

Źródło: Art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece:

W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka).

Jak widzisz @Błażej – wniosek o przyspieszenie wpisu do KW to często konieczność, bo można zaoszczędzić niemałą kwotę – nie płacąc ubezpieczenia.

Natomiast samo prawo do rozpoznania wniosku poza kolejnością w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynika z § 79. ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin Urzędowania Sądów powszechnych i brzmi następująco:

1.Sprawy powinny być rozpoznawane według kolejności ich wpływu do danego referatu, chyba że przepisy szczególne określają termin do ich rozpoznawania lub zachodzi inna uzasadniona przyczyna zmiany tej kolejności wynikająca z organizacji pracy sądu. W pozostałych sprawach podejmuje się tylko czynności niecierpiące zwłoki.

2.Poza kolejnością określoną w ust. 1, na terminy rozpraw lub posiedzeń należy kierować sprawy pilne.

3.W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący wydziału może zarządzić rozpoznanie sprawy lub spraw poszczególnych kategorii poza kolejnością określoną w ust. 1.

Uzasadniona przyczyna zmiany kolejności to tak naprawdę każdy powód, który powoduje po naszej stronie jakąś niedogodność, np. w przypadku wpisu hipoteki, będzie to ponoszenie dodatkowych kosztów ubezpieczenia pomostowego.

W pozostałych sprawach podejmuje się czynności niecierpiące zwłoki.

Jeszcze raz wyraźnie zaznaczę, że na wniosek właściciela nieruchomości, procedura wpisu do KW, bądź założenia nowej księgi wieczystej jest jak najbardziej możliwa!