Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty bonu na zasiedlenie wzór

Forum prawneKategoria: Wzór pismaWniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty bonu na zasiedlenie wzór
Jakub zapytał 11 miesięcy temu

W jaki sposób napisać wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty bonu na zasiedlenie? podpisałem umowę o bon na zasiedlenie z urzędem pracy. Starosta wezwał mnie do zwrotu części kwoty (8300 zł), proporcjonalnie do okresu zatrudnienia. Urząd pracy uznał, że pozostawałem w zatrudnieniu przez okres 14 dni i za ten okres otrzymałem minimalne wynagrodzenie (to jeden z warunków umowy bonu na zasiedlenie).

Umowę o pracę podpisałem dnia 15.02.2021 do 15.05.2021. W tym czasie uzyskałem wynagrodzenie w wysokości: LUTY 1155,38 zł, MARZEC 2179,86, KWIECIEŃ 1994,88 MAJ 1291,42. Następnie podjąłem zatrudnienie w innej firmie w czasie 16.05.2021-31.05.2021. Za ten okres otrzymałem wynagrodzenie w wysokości 1162,85 zł. Łącznie pozostawałem 104 dni w zatrudnieniu. W okresie 15.04.2021-15.05.2021 przebywałem na zwolnieniu lekarskim, uzyskując 80% wynagrodzenia.

Czy we wniosku o umorzenie lub rozłożenie na raty zwrotu kwoty przyznanej na podstawie wniosku o bon na zasiedlenie mogę ubiegać się o rozliczenie mnie na podstawie łącznej ilości przepracowanych dni oraz łącznej kwoty dochodów?
Jestem osobą, która nie posiada żadnego majątku, czy w takich okolicznościach jest możliwość umorzenia spłaty pożyczki?