Wypowiedzenie umowy z KRD wzór PDF

Forum prawneKategoria: Wzór pismaWypowiedzenie umowy z KRD wzór PDF
Konrad G. zapytał 2 lata temu

Witam, chodzi o wypowiedzenie umowy KRD, jestem abonentem w Krajowym Rejestrze Długów, na początku działalności, którą prowadzę, to mi się przydawało, bo mogłem sprawdzać kontrahentów, zanim podjąłem współpracę, mogłem też ścigać dłużników.

Teraz nie mam stałych kontrahentów i nie potrzebuję już takich usług, w związku z tym chcę złożyć wypowiedzenie umowy z KRD, czy mogę prosić o wzór wypowiedzenia umowy z KRD? obecnie płacę abonament w wysokości 200 zł miesięcznie, to dużo, tym bardziej że biznes notuje spadki i liczy się każdy grosz. Proszę o pomoc.

2 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Wypowiedzenie umowy z KRD jest jak najbardziej możliwe, poniżej zamieszczam gotowy i sprawdzony wzór wypowiedzenia:

Wypowiedzenie umowy z KRD wzór

Pod względem rezygnacji z usług KRD, firma ta nie różni się od innych firm, gdzie zrezygnowanie z usługi odbywa się pisemnie na wniosek klienta i przy zachowaniu okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie.

Niestety KRD nie udostępnia na swojej stronie wzoru wypowiedzenia umowy, na szczęście my przychodzimy z pomocą, dostarczając taki wzór pisma.

Przykładowo w poniższym wzorze umowy, wypowiedzenie umowy z KRD regulują zapisy 9 i 10:

krd-wzor-umowy-o-wspolpracy-dla-konsumenta

a brzmią one:

9. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Rozwiązanie umowy skutkuje usunięciem z bazy danych KRD BIG SA wszystkich przekazanych przez Klienta informacji gospodarczych.

10. W przypadku, gdy Klient narusza postanowienia niniejszej umowy, Regulaminu, Regulaminu SOK lub Ustawy albo nie wywiązuje się w terminie z opłat określonych w niniejszej umowie, KRD BIG SA może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Jak pokazują oba zapisy, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z KRD należy dostarczyć w formie pisemnej. Wypowiedzenie należy przesłać na adres:

Krajowy Rejestr Długów
Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12
51-214 Wrocław

Oczywiście wziąłem pod uwagę tylko przykładowy wzór umowy z KRD.

Kluczowe wskazówki, o których musisz pamiętać, wypowiadając umowę z KRD:

  • Koniecznie podpisz pismo, własnoręcznym i czytelnym podpisem.
  • Zanim wypowiesz umowę z KRD, przeczytaj umowę, którą kiedyś podpisałeś, zwróć uwagę na okres wypowiedzenia i formę wypowiedzenia.
  • Przekalkuluj, kiedy najlepiej złożyć wypowiedzenie umowy, uwzględnij czas dostarczenia wysyłki i czas reakcji pracownika KRD.
  • Jeśli wypowiedzenie wysyłasz pocztą, pismo wyślij listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
  • Będąc klientem w KRD, masz przypisanego opiekuna, który powinien w razie potrzeby, odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania.
  • Aby mieć pewność, że Twoje wypowiedzenie umowy KRD zostało przetworzone przez firmę, poproś na końcu treści wypowiedzenia, aby poinformowano Cię drogą mailową o postępie sprawy.

Ksawery odpowiedział 2 lata temu

Mnie także interesuje wypowiedzenie usług w KRD, z usług KRD korzystaliśmy jako firma, przesłałem im już jedno wypowiedzenie, jednak po czasie okazało się, że jest ono nieważne, bo nie zawierało mojego własnoręcznego podpisu, jako właściciela firmy. Niestety o niewypowiedzeniu umowy dowiedziałem się po czasie. W związku z powyższym mam pytanie: czy KRD w przypadku braków formalnych (mój podpis na wypowiedzeniu umowy) KRD ma obowiązek poinformować mnie drogą pisemną o niewypowiedzeniu umowy?

Twoja odpowiedź

14 + 9 =