Wzór pisma do komornika o niemożności ściągnięcia długu

Forum prawneKategoria: KomornikWzór pisma do komornika o niemożności ściągnięcia długu
AvatarWaldek zapytał 5 miesięcy temu

Potrzebuję wzór pisma do komornika o niemożności ściągnięcia długu, jestem pracodawcą, komornik przysłał pismo o zajęciu wynagrodzenia, niestety pracownik zarabia najniższą krajową i nie mogę zająć pracownikowi choćby złotówki, ponieważ najniższa krajowa wolna jest od zajęcia komorniczego.

Jak napisać pismo do komornika o niemożności ściągnięcia długu z wynagrodzenia? co powinno znaleźć się w piśmie? nie chcę dostać kary i chcę wywiązać się ze swoich obowiązków względem komornika w 100%. Pozdrawiam Waldek

2 odpowiedzi
Grzegorz SzwacińskiGrzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Witaj Waldek! wzór pisma do komornika o niemożności ściągnięcia długu znajduje się poniżej, pismo należy pobrać, wydrukować i wypełnić, a następnie przesłać na adres kancelarii komorniczej:

Wzór pisma do komornika o niemożności ściągnięcia długu

Wzor-pisma-do-komornika-o-niemożności-ściągnięcia-długu-pdf-doc
Wzór pisma do komornika o niemożności ściągnięcia długu

Jeśli natomiast chodzi o obowiązki, jakie na pracodawcę nakłada prawo w kontaktach z komornikiem, to jak najbardziej masz rację, pracodawca, który zignoruje zawiadomienie komornika o zajęciu wynagrodzenia pracownika, może otrzymać karę grzywny w wysokości 5000 zł.

Art. 886. Grzywna – Kodeks postępowania cywilnego.

Pracodawcy, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 881 § 3 i 4, nie złożył w przepisanym terminie oświadczenia przewidzianego w art. 882 albo zaniedbał przesłania dokumentów zajęcia wynagrodzenia nowemu pracodawcy dłużnika, stosownie do art. 884 § 2 i 3, komornik wymierza grzywnę w wysokości do pięciu tysięcy złotych. Grzywna jest powtarzana, jeżeli pracodawca nadal uchyla się od wykonania tych czynności w dodatkowo wyznaczonym terminie.

Mało tego, pracodawca niewypełniający obowiązku informacyjnego, naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec wierzyciela!

Za co konkretnie pracodawca może otrzymać grzywnę od komornika? Komornik ma prawo wymierzenia grzywny w przypadku:

  • gdy pracodawca zignoruje decyzję komornika o nieprzekazywaniu pracownikowi pełnego wynagrodzenia,
  • braku przekazania komornikowi wymaganych informacji,
  • przeszkód w prowadzeniu przez komornika egzekucji.

Komornik może nałożyć grzywnę pracodawcy, jeśli ten (lub odpowiedzialne za to osoby) nie wywiążą się ze swych obowiązków w terminie tygodnia od otrzymania wezwania od komornika.

Co ważne, komornik, nakładając grzywnę, wyznaczy dodatkowy termin do wykonania zaniechanych czynności, jeśli obowiązek pracodawcy lub osób odpowiedzialnych ponownie nie zostanie wykonany, komornik nałoży kolejną grzywnę, i tak aż do skutku.

Podstawa prawna:

Art. 881. KPC. Zajęcie przez komornika wynagrodzenia za pracę

Dz.U.2020.0.1575 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

§ 3.Komornik wzywa pracodawcę, aby w granicach określonych w paragrafie drugim nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz:1)przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie, albo2)przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych. Komornik poucza zarazem pracodawcę o skutkach niezastosowania się do wezwania.

§ 4.Stosownie do okoliczności komornik może wezwać pracodawcę do przekazywania mu zajętego wynagrodzenia bezpośrednio.

AvatarJarosław R. odpowiedział 5 miesięcy temu

Witam, komornik wysłał do mnie pismo o zajęciu pensji mojego pracownika, pracownik zarabia najniższą krajową i nie mogę mu zrobić potrącenia, w piśmie od komornika jest informacja, że muszę odpowiedzieć w ciągu 7 dni, co się stanie jak ten termin przekroczę? jestem na wyjeździe i po powrocie będzie 2 dni po terminie, niestety nie mam nikogo, kto mógłby to zrobić za mnie. Czy dostanę karę od komornika?

Twoja odpowiedź