Wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego

Kategoria: Wzór pismaWzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego
Marta B. zapytał 7 miesięcy temu

Dzień dobry, potrzebuję wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego. Komornik zajął mi z konta wszystkie pieniądze, pozostawiając jedynie kwotę wolną od podatku. Komornik zajął mi środki wyłączone spod egzekucji w postacie alimentów i 500 +.

Na konto bowiem wpływa nie tylko wypłata, ale i świadczenia, których nie obejmuje egzekucja komornicza.

W związku z tym chcę złożyć do komornika pismo o zwrot zajętych pieniędzy oraz wniosek o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego, proszę o szybką pomoc i odpowiedź jak takie pisma napisać. Marta B.

5 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 7 miesięcy temu

Czy komornik może zająć 500+ oraz alimenty? oczywiście, że nie! bowiem ustawa z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci jasno mówi, że świadczenie wychowawcze nie podlega egzekucji komorniczej.

Oczywiście w katalogu świadczeń, których zająć nie może komornik w trakcie postępowania egzekucyjnego znajdują się także świadczenia alimentacyjne.

W tym momencie powinnaś działać bardzo szybko, aby komornik w kolejnym miesiącu także nie zajął Ci świadczeń.

W pierwszej kolejności należy złożyć u komornika wniosek o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego, oraz wniosek o zwrot niesłusznie zajętych przez komornika pieniędzy.

Wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego – wzór


Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

Oba wzory pism pobierzesz poniżej:

 1. Pobierz oba pisma.
 2. Wydrukuj je i uzupełnij swoimi danymi.
 3. Zanieś pisma osobiście do komornika.
 4. Bądź wyślij je listem poleconym na adres kancelarii komorniczej.
 5. Oczekuj na korespondencję zwrotną od komornika.

Komornik po otrzymaniu obu pism powinien zwiększyć kwotę wolną na Twoim rachunku bankowym o kwotę łączną stanowiącą sumę wszystkich świadczeń, które otrzymujesz.

Ponadto komornik powinien dokonać zwrotu zajętych środków, które pochodziły z 500+ i alimentów.

Jakie jeszcze świadczenia są wyłączone spod egzekucji komorniczej? są to:

 • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • świadczenia rodzinne,
 • dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe oraz dla sierot zupełnych,
 • zasiłki dla opiekunów,
 • świadczenia otrzymywane z pomocy społecznej,
 • świadczenia integracyjne.

WAŻNE: jeśli nie podejmiesz żadnych kroków, komornik w przyszłym miesiącu ponownie zajmie świadczenia, które otrzymujesz.

Wiedz, że pieniądze ze świadczeń wpływając na Twoje konto, tracą niejako swoją tożsamość, przez co bank otrzymując od komornika zajęcie komornicze, nie wie, z jakiego źródła pochodzą środki.

Jak w praktyce wygląda zajęcie rachunku bankowego przez komornika?

 1. Komornik wysyła do banku wiadomość o zajęciu konta dłużnika.
 2. Bank wykonuje to zlecenie, nie analizując, skąd pochodzą środki zgromadzone na rachunku bankowym dłużnika.
 3. Bank następnie przesyła zajętą kwotę na konto komornika, po czym komornik dokonuje rozliczenia i wpłaca środki na konto wierzyciela.

Wysyłając pismo do komornika, warto dodatkowo powołać się na decyzję podjętą przez Krajową Radę Komorniczą z dnia 5 kwietnia 2016 roku uchwałę nr 1542/V. Uchwała dotyczyła oświadczenia, że komornicy zdecydowali się, że nie będą zajmować świadczeń wypłacanych w ramach programu 500+.

Dlaczego wniosek o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego trzeba wysłać do komornika jak najszybciej? ponieważ dłużnik ma 7 dni na wniesienie powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

Podstawa prawna:

Rozdział 4. Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych

Art. 80. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego

§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego przez przesłanie do banku zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego do wysokości egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie dochodzonej wierzytelności oraz kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny jednocześnie wzywa bank, aby bez zgody organu egzekucyjnego nie dokonywał wypłat z rachunku bankowego do wysokości zajętej wierzytelności, lecz niezwłocznie po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia przekazał zajętą kwotę organowi egzekucyjnemu na pokrycie egzekwowanej należności albo zawiadomił organ egzekucyjny o przeszkodzie w dokonaniu wpłaty, w tym również o nieprowadzeniu rachunku bankowego zobowiązanego.

Dz.U.2018.0.1314 t.j. – Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Podsumowanie

Tak jak wspomniałem, tutaj liczy się czas Twojej reakcji, pobierz więc przygotowany przez nas wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego.

Wniosek o ograniczenie egzekucji dostarcz do komornika osobiście lub listownie, jeśli zdecydujesz się na wysyłkę pisma pocztą, to zadbaj o to, aby był to list polecony.

Wniosek o ograniczenie zajęcia wierzytelności należy czytelnie podpisać, do wniosku jako załączniki należy dołączyć również wyciąg z konta bankowego, na którym widać będzie wpływ tych świadczeń.

Pamiętaj, by w trakcie postępowania egzekucyjnego utrzymywać kontakt z komornikiem i nie ignorować korespondencji od niego napływającej. Wniosek o ograniczenie egzekucji komorniczej to pewnie nie jedyna okazja do korespondowania z komornikiem. Bowiem komornik zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego może wezwać Cię do wyjawienia majątku lub złożenia wyjaśnienień w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego.

Mam nadzieję, że złożony przez Ciebie wniosek o ograniczenie egzekucji na rachunku bankowym przyniesie oczekiwany efekt!

Ela odpowiedział 7 miesięcy temu

Pobrałem właśnie wniosek o ograniczenie zajęcia komorniczego, co jeśli inny komornik będzie chciał mi zająć te świadczenia? mam kilka długów, głównie są to długi chwilówkowe, stąd też spodziewam się zajęcia komorniczego. PS. Czy komornik przypadkiem nie powinien przed zajęciem konta powiadomić mnie o wszczęciu egzekucji? czy najpierw zajmują rachunek bankowy a dopiero później powiadamiają o egzekucji?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 7 miesięcy temu

W przypadku egzekucji z rachunku bankowego – najpierw dochodzi do zajęcia rachunku bankowego, a dopiero później powiadomienia o wszczętej egzekucji. Gdyby było odwrotnie, dłużnik mógłby wyciągnąć z kont bankowych wszystkie środki, żeby komornik ich nie zajął! :)

Pyciak odpowiedział 6 miesięcy temu

Ile trwa zwolnienie spod zajęcia na rachunku bankowym? mogłem złożyć wniosek najwcześniej w 5 dniu po zajęciu konta. Zajęcie konta dokładnie miało miejsce 1 kwietnia, a wniosek do komornika o ograniczenie zajęcia wysłałem 6 kwietnia.

Iza odpowiedział 6 miesięcy temu

Czy komornik zawsze wzywa do wykazu majątku dłużnika?

Twoja odpowiedź