Zakup nieruchomości od komornika z hipoteką

Forum prawneKategoria: KomornikZakup nieruchomości od komornika z hipoteką
Łukasz J. zapytał 5 lat temu

Chodzi o zakup nieruchomości od komornika z hipoteką. Mam zamiar licytować nieruchomość na aukcji komorniczej, która jest oszacowana na 150 tys. zł, jest to druga licytacja tej nieruchomości, czyli cena wyjściowa jest 100 tys., ale właśnie przejrzałem księgi wieczyste i widnieje w niej hipoteka na kwotę 180 tys.

I teraz jak bym kupił tę nieruchomość, to czy ta hipoteka będzie wykreślona z księgi wieczystej? czy co w takiej sytuacji należy zrobić jako nowy właściciel mieszkania?

4 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 5 lat temu

Witaj, przede wszystkim należy ustalić, jaka hipoteka obciąża przedmiotową nieruchomość – czy jest to hipoteka umowna np. na rzecz banku, czy hipoteka przymusowa, zabezpieczająca któregoś z wierzycieli dłużnika.

Rodzaj hipoteki ma znaczenie, bowiem w myśl zapisom art. 1000 kpc. § 1. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości.

Na miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji.

2. Pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia:

1) prawa ciążące na nieruchomości z mocy ustawy;
2) (uchylony)
3) służebność drogi koniecznej oraz służebność ustanowiona w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budowli lub innego urządzenia;
4) służebność przesyłu.

Jeśli więc wpisana w księdze wieczystej hipoteka jest hipoteką umowną, to bez obawy możesz przystępować do licytacji.

Po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o przysądzeniu własności hipoteka wygaśnie, a nieruchomość stanie się wolna od obciążeń.

Jeżeli chodzi o hipotekę przymusową, to roszczenie wierzyciela powinno być zaspokojone z uzyskanej ze sprzedaży sumy, nawet jeśli inny wierzyciel skierował wniosek o sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji komorniczej. Po zaspokojeniu wierzytelności należy złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki.

Zbyszek odpowiedział 4 lata temu

Witam. Chcę zapytać o kupno mieszkania na licytacji komorniczej. Chcę zakupić mieszkanie na licytacji, przeczytałem jednak, że nie jest łatwo pozbyć się lokatorów i trzeba płacić za czynsz i media. Czy w takim przypadku jest możliwość aby odłączyć media? Gaz prąd? Jakie są dodatkowe koszty po zakupie takiego mieszkania? PCC, dodatkowe koszta związane z procedurą eksmisji.

ew3 odpowiedział 3 lata temu

Chcę nabyć nieruchomość, która jest obciążona hipoteką przymusową. Wiem, że hipoteki czyszczą się “automatycznie”. Przeczytałem gdzieś, że istnieje ryzyko, obciążenia hipoteki hipoteką przymusową po wydaniu postanowienia o przysądzeniu własności (po tym jak wygram licytację i wpłacę resztę ceny) a przed ujawnieniem mnie jako nowego właściciela w księdze wieczystej. Wpis mojej osoby do KW może trochę potrwać a w tym czasie wierzyciel poprzedniego właściciela – w tym wypadku gmina /podatki/, może jeszcze raz zechcieć wpisać hipotekę przymusową. (bo np.: wylicytowana kwota nie zaspokoi jej roszczeń). Co należy zrobić?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

jeśli jesteś zainteresowany nabyciem obciążonej nieruchomości i martwisz się o dalsze obciążenia już po całkowitej zapłacie ceny, radzę Ci porozmawiać z komornikiem prowadzącym postępowanie egzekucyjne.

W moim odczuciu informacje, które uzyskasz od komornika, mogą pomóc Ci podjąć świadomą decyzję co do przystąpienia do licytacji.

Uważam, że warto pytać komornika o cenę wywoławczą, wartość długów oraz liczbę wierzycieli.  przekonana, że komornik jest w stanie określić przypuszczalną wartość sumy podziału, co znów pozwoli oszacować, czy któryś z wierzycieli nie zostanie do końca zaspokojony.

Posiadając informacje od komornika – będziesz mógł na spokojnie zastanowić się, czy istnieje jakiekolwiek ryzyko ze strony wierzycieli. A jeśli nadal będziesz odczuwać niepokój, zasadnym będzie rozmowa z pełnomocnikiem gminy.

Myślę, że gmina ma opracowany plan działania i przyjęte założenia. Możesz więc prosto spytać pełnomocnika gminy, czy bezpieczne dla Ciebie będzie przystąpienie do licytacji przedmiotowej nieruchomości.

W razie ryzyka radzę odstąpić od licytacji, bowiem wpisów, o których wspomniałeś nie na się anulować – będą obciążać nieruchomość także po ujawnieniu nowego właściciela w KW.