Zaległe składki KRUS – przedawnienie i umorzenie długu

Kategoria: DługiZaległe składki KRUS – przedawnienie i umorzenie długu
Opala zapytał 2 lata temu

Dzień dobry, mam dług w KRUS i chcę zapytać o przedawnienie składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Składek nie płacę od dwóch lat, KRUS skierował sprawę do komornika, komornik chce zająć mi konto bankowe. Czy dług przedawnił się i mogę uchylić się od jego spłaty?

PS. czy KRUS nalicza odsetki za niepłacone składki? co można zrobić w mojej sprawie, jeśli brakuje mi pieniędzy na uregulowanie zaległych składek krusowskich? oprócz komornika, jak KRUS ściąga zaległe składki?

2 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 lata temu

Dzień dobry,

Twoje składki na KRUS nie są przedawnione. Bowiem jak wynika z regulacji art. 41b. 1. ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne.

Jednak Kasa może podjąć szereg kroków, które zatrzymają bieg przedawnienia roszczenia, m.in. przedawnienie nie biegnie jeśli z rolnikiem została zawarta umowa w przedmiocie odroczenia płatności zaległych składek lub rozłożenie płatności na raty.

Podajesz, że Twoje zaległości w KRUS sięgają dwóch lat. Muszę napisać, że składki KRUS nie są tak wysokie jak dzisiejsze składki ZUS, dlatego uważam, należy podjąć kroki w celu zatrzymania postępowania egzekucyjnego.

Jest to o tyle ważne, że postępowanie egzekucyjne generuje koszty, a dodatkowo naliczane są odsetki.

Odpowiadając zatem na Twoje kolejne pytanie odnośnie odsetek, muszę napisać, że zgodnie z zapisem art. 40a. 1. niniejszej ustawy od składek nieopłaconych w terminie przez rolnika pobiera się od rolnika odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonej w dziale III rozdział 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.8). Odsetki za zwłokę wynoszą 13,5 % kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Odnośnie tego, co teraz możesz zrobić, to uważam, że zasadnym będzie wniosek o rozłożenie długu na raty.

Jest to o tyle ważny krok, że od należności z tytułu składek, których spłatę rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę, począwszy od następnego dnia po wpływie wniosku.

Przydatne wzory pism:

Wniosek o rozłożenie długu na raty

Podobne tematy:

utysk odpowiedział 2 lata temu

No mi się raz przydarzyło nieopłacenie składki KRUS w terminie, spóźniłem się z opłatą składki dosłownie 1 dzień, chcieli zerwać umowę. Składka była kwartalna, szybko opłaciłem zaległość ale i tak dostałem pismo o ustaniu ubezpieczenia i że mogę odwołać się do Sądu Pracy co uczyniłem. Udało się zażegnać spór :)

Twoja odpowiedź