Zaległości podatkowe w Polsce, a wynagrodzenie w Czechach

Kategoria: DługiZaległości podatkowe w Polsce, a wynagrodzenie w Czechach
Jan zapytał 1 rok temu

Mam zaległości w podatku Pit-38 za rok 2012. Od roku 2015 płaciłem co miesiąc małe raty do lutego 2019 roku, kiedy to naczelnik mojego urzędu skarbowego nie zgodził się na dalsze rozłożenie na raty mojej zaległości, pomimo że zaproponowałem wyższą ratę miesięczną, od decyzji się odwołałem do Izby skarbowej, która podtrzymała decyzję Naczelnika urzędu skarbowego.

Pracuje w Czechach na umowę o pracę, urząd zna dane pracodawcy, dostarczałem zaświadczenia o dochodach do wniosku o rozłożenie na raty. Pytanie, czy urząd skarbowy może przystąpić do egzekucji z wynagrodzenia w Czechach i ewentualnie jak to następuje i w jakiej wysokości i w czasie? Z góry dziękuję Jan W.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Janku,

przepisy ustawy z dnia 11 października 2013 roku o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych pozwalają Polskim Urzędom Skarbowym prowadzić egzekucję z zagranicznych majątków dłużników podatkowych.

W Twoim przypadku US posiada wszelkie niezbędne dane, by próbować dokonać zajęcia pobieranego w Czechach wynagrodzenia za pracę.

Dodatkowo nasz US może próbować dokonać zajęcia przysługującego Ci w Czechach zwrotu z podatku, nadpłaty z podatku oraz innych należności celnych.

Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez współpracujące ze sobą organy – państwa pytającego, w Twoim przypadku Polski i państwa udzielającego pomocy, tu Czechy.

Jak wskazuje art. 33 niniejszej ustawy z wnioskiem o udzielenie pomocy można wystąpić, jeżeli wysokość należności pieniężnej lub łączna wysokość kilku należności pieniężnych przeliczona na euro według kursu ostatnio ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przed dniem wysłania wniosku nie jest niższa niż 1500 euro.

Zakładam więc, że Twój dług jest wyższy. Jeżeli jest inaczej, to Czechy mogą odmówić przeprowadzenia egzekucji.

Pytałeś, jak przedstawia się zagraniczna egzekucja podatku. Więc, tak jak napisałam powyżej – państwo, w którym otrzymujesz dochód, działa na uzasadniony wniosek wierzyciela, udzielają mu informacji o możliwości podjęcia postępowania egzekucyjnego.

A na uzasadniony wniosek wierzyciela przeprowadza zajęcie. Odnośnie wysokości potrąceń, to w tym przypadku zastosowanie znajdą przepisy państwa wykonującego. Jeśli chcesz wiedzieć, jaka kwota z wynagrodzenia za pracę może zostać Ci potrącona, musisz poznać przepisy obowiązujące w Czechach.

Ja w tym zakresie nie mam wiedzy, i nie mogę Ci pomóc. Myślę jednak, że podobnie jak w Polsce występuje kwota wolna od zajęcia.

Twoja odpowiedź