Zawiadomienie o zaległościach z zapłatą za abonament RTV za 5 lat

Forum prawneKategoria: Abonament RTVZawiadomienie o zaległościach z zapłatą za abonament RTV za 5 lat
Beata Z. zapytał 1 rok temu

Dostałam listem poleconym zawiadomienie o zaległościach z zapłatą za abonament RTV za 5 lat wstecz id 2016 do 2021 ogólnie 1680 zł. Napisałam pismo o przesłanie dokumentów uwierzytelniających zaległości, pismo wg załączonego wzoru państwa. Wysłałam listę poleconym za potwierdzeniem pisemnym odbioru.

W związku z tym mam pytanie, czy mam czekać na odpowiedź, czy też wpłacić jakąś sumę na podany nr rachunku.Ponadto jakim prawem podany jest mój pesel, przecież obowiązuje RODO. Nadmienię, że obecnie mam dwuczłonowe nazwisko a FV wystawiona jest na jednoczłonowe nazwisko. Proszę o poradę prawną.

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witam serdecznie,

niestety nie wiem, czy Pani „reklamacja” może zostać uznana przez KRRiT, bowiem nie podaje Pani żadnych szczegółów, dlaczego uważa, że roszczenie o zapłatę abonamentu RTV jest niezasadne.

Dodatkowo piszę Pani, że złożyła wyłącznie wniosek o doręczenie odpisów dokumentów. Tak przygotowane pismo nie powinno w żaden sposób przełożyć się na istnienie zobowiązania. Tak samo, jak braki w nazwisku – użycie jednego członu.

Poczta Polska posługuje się numerem abonenta, posiadając Pani dane z daty zgłoszenia. Widocznie w tamtym okresie posiadała Pani jedno nazwisko.

Pisze Pani również o użyciu w wezwaniu numeru PESEL. Uważam, że zarzut nieprzestrzegania przepisów RODO jest chybiony. Poczta Polska działa na podstawie umocowania, które wynika wprost z przepisów ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych oraz stosownych rozporządzeń. Użycie numeru PESEL w wezwaniu ma zidentyfikować osobę zobowiązaną do zapłaty.

Jest to bowiem numer przypisany wyłącznie do jednej osoby. Do złamania przepisów RODO nie doszło również z tej przyczyny, że PESEL został umieszczony w treści pisma zamkniętego w kopercie adresowanej do Pani i przesłanej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Nikt prócz Pani nie ma prawa otworzyć koperty i zapoznać się z treścią pisma.

Dodam, że jeśli chce Pani anulować nałożoną opłatę, należy złożyć odpowiednie pismo i podeprzeć je wiarygodnymi dokumentami/zarzutami, bowiem obowiązek uiszczenia opłaty abonamentowej ciąży na każdym użytkowniku odbiorników radiowo-telewizyjnym, a wysokość opłaty regulują stosowne przepisy.

Z uwagi na powyższe może zdarzyć się tak, że nawet jeśli otrzyma Pani dokładne wyliczenie nałożonej opłaty, obowiązek zapłaty zostanie utrzymany w mocy. Jeśli przeczy Pani istnieniu zobowiązania, należy przygotować i złożyć wniosek o anulowanie zobowiązania.

Natomiast jeśli w Pani przypadku zachodzą okoliczności na podstawie których opłata może zostać umorzona, należy złożyć wniosek o umorzenie zaległości i odpowiednio go umotywować.

Natomiast w przypadku, gdy opłata jest należna, warto zabezpieczyć pieniądze do jej spłaty, tak by nie zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne w administracji. Może Pani również wystąpić z wnioskiem o rozłożenie płatności zobowiązania na raty, jeśli nie posiada całej kwoty.

Anna odpowiedział 11 miesięcy temu

Witam, mój mąż dostał upomnienie od poczty polskiej za zapłacenie abonamentu w wysokości 1500 zł, pierwsze i ostatnie upomnienie przyszło w maju br., nie płacił abonamentu RTV od 2011 r. ponieważ założyłam działalność gospodarczą w 2011 r. i ja płaciłam abonament RTV, należność mężowi naliczyli tylko za okres 2016 do 2021 r. Działalność gospodarcza mieści się pod tym samym adresem, co zamieszkuje razem z mężem, niestety w dobie koronawirusa będziemy musieli zamknąć działalność i niestety nie mamy z czego zapłacić tak wysokiej kwoty. Bardzo proszę o poradę co robić.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Witam serdecznie,

przedmiotowe wezwanie wynika z okoliczności, że mąż nie wyrejestrował się z abonamentu, po tym jak Pani założyła działalność gospodarczą i zarejestrowała posiadanie w firmie odbiorników radiowo-telewizyjnych.

Taka sytuacja doprowadziła do niepotrzebnego zdublowania obowiązku abonamentowego. Niemniej dziś mąż może starać się o umorzenie zadłużenia za okres, kiedy abonament faktycznie został uiszczony przez Panią.

Proszę pamiętać jednak, że chodzi o okres ostatnich pięciu lat. Jest to maksymalny czas, za jaki wierzyciel może żądać zapłaty nieuregulowanego abonamentu RTV (wcześniejsze raty uległy przedawnieniu).

Zatem to, co można zrobić, to złożyć wniosek o umorzenie naliczonej opłaty z uwagi na opłacenie abonamentu przez współmałżonka. Wzór takiego pisma pobierzesz poniżej:

Wniosek o umorzenie lub rozłożenie długu za abonament RTV na raty:

wniosek-o-umorzenie-rozlozenie-na-raty-abonamentu-radiowo-telewizyjnego-rtv-pdf-doc-word

Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

W treści wniosku należy opisać, od kiedy prowadzi Pani działalność gospodarczą pod wspólnym adresem i reguluje opłaty z tytułu abonamentu RTV. Aby nie być gołosłownym, we wniosku należy podać Pani dane, nazwę i siedzibę firmy oraz przypisany Pani numer abonamentowy.

Proszę pamiętać, że wniosek o umorzenie opłaty z tytułu nieuregulowanego abonamentu RTV składa mąż, a nie Pani, wskazując jednak Pani dane i dowody potwierdzające, że abonament był faktycznie przez Panią opłacony.

Jeśli nie ma Pani potwierdzeń wpłat należy wskazać jedynie numer abonenta.

Uważam, że warto sprawdzić, czy nie spełniacie Państwo przesłanek do uzyskania ulgi w opłatach abonamentowych. O szczegóły należy pytać w wybranym oddziale Poczty Polskiej.

A na koniec dodam, że jedno z Państwa powinno dokonać zgłoszenia wyrejestrowania, jeśli faktycznie jesteście Państwo oboje zgłoszonymi i aktywnymi abonentami.

Twoja odpowiedź

11 + 13 =