Zbieg egzekucji komorniczych, mam dwóch komorników?!

Forum prawneKategoria: KomornikZbieg egzekucji komorniczych, mam dwóch komorników?!
UżytkownikUżytkownik zapytał 4 dni temu

Witam. Chodzi o zbieg egzekucji komorniczych. Pytanie jest takie: spłacam jednego komornika z wypłaty, czy drugi komornik też może zająć wynagrodzenie? pomimo że spłacam pierwszego komornika? czy nie jest to przypadkiem zbieg egzekucji z wynagrodzenia za pracę?

I drugie pytanie, czy pierwszy komornik nie ma pierwszeństwa na spłatę długu i czy drugi ma prawo zająć wynagrodzenie? jak to się rozegra między komornikami? Dziękuje i czekam na odpowiedź.

Imię:
oliwka

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 dni temu

Witaj,

niestety, kiedy dłużnik ma kilka nieuregulowanych zobowiązań może dojść do sytuacji, że jego dochód zostanie zajęty przez dwóch lub więcej komorników.

W tym przypadku pracodawca dłużnika zobowiązany jest poinformować obu komorników o zbiegu egzekucji do wynagrodzenia za pracę. Do czasu rozstrzygnięcia, który komornik będzie prowadził dalszą, wspólną już egzekucję pracodawca może “przetrzymać” potrąconą część wynagrodzenia za pracę i przekazać ją właściwemu komornikowi dopiero po rozstrzygnięciu zbiegu.

Zatem w niedługim czasie, jedna z egzekucji zostanie przekazana komornikowi właściwemu do prowadzenia egzekucji łącznej na podstawie przepisów kpc. o zbiegu egzekucji.

Właściwy komornik w toku postępowania dzielić będzie uzyskane z zajętego wynagrodzenia kwoty pomiędzy wierzycieli zgodnie z przygotowanym planem podziału.

O powyższym traktuje art. 1029 kodeksu postępowania cywilne w brzmieniu:

”Na podstawie oświadczenia pracodawcy o wynagrodzeniu dłużnika oraz spisu wierzytelności i praw osób uczestniczących w podziale komornik sporządza plan podziału, ustalając, w jakim procencie przypada na każdego wierzyciela udział w sumach potrąconych każdorazowo przez pracodawcę z wynagrodzenia dłużnika i wpłaconych komornikowi”.

Zatem, jak widzisz, żaden z komorników nie ma pierwszeństwa zaspokojenia swojego zleceniodawcy, lecz wierzyciele będą zaspokajani proporcjonalnie do wartości długu z kwot, które Twój pracodawca przekaże właściwemu komornikowi.

Zbieg egzekucji komorniczych – wzór pisma

zbieg-egzekucji-komorniczych-wzor-pisma
Zbieg egzekucji komorniczych – wzór pisma
Twoja odpowiedź