Zmiana komornika, jak sprawdzić aktualne zadłużenie?

Forum prawneKategoria: KomornikZmiana komornika, jak sprawdzić aktualne zadłużenie?
Nab. zapytał 1 rok temu

Z powodu śmierci komornika sprawę długu alimentacyjnego przejął inny komornik. Ostatnio wystąpiłem z prośbą o aktualny stan zadłużenia i zorientowałem się, że nie ma wcześniejszych spłat długu (jedynie ostatnie kilka miesięcy). Pani komornik powiedziała mi, że nie posiada takich danych, czy to możliwe? Czy w pierwszej kolejności następuje spłata zadłużenia wierzyciela, czy Funduszu Alimentacyjnego?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witam serdecznie,

po śmierci komornika zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne, którego celem było sporządzenie spisu spraw prowadzonych przez zmarłego komornika, a następnie przekazanie tych jeszcze niezakończonych innej kancelarii.

Wraz z przekazaniem akt egzekucyjnych przekazuje się wszelkie urządzenia niezbędne do dalszego prowadzenia „aktywnych” postępowań. Powyższe wynika z regulacji przepisów ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 roku.

Przy czym dodać należy, że postępowanie likwidacyjne przeprowadza wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości kurator pod nadzorem prezesa właściwego sądu apelacyjnego. Dlatego, jeśli w toku przekazania akt doszło do nieprawidłowości, strony postępowania mogą złożyć skargę.

Z powyższego wynika, że nie ma możliwości, by Pani komornik nie otrzymała całości akt postępowania. Proszę jeszcze raz z nią na ten temat porozmawiać, tłumacząc, że zwróci się Pan o wyjaśnienia do prezesa sądu apelacyjnego lub kuratora prowadzącego postępowanie likwidacyjne kancelarii zmarłego komornika.

Co do kolejność zaspokajania świadczeń, to jest ona uzależniona od tego, czy uprawniony do alimentów pobiera zaliczki alimentacyjne. Jeśli Pana dziecko otrzymuje alimenty od państwa, to komornik w pierwszej kolejności będzie zaspokajać Fundusz Alimentacyjny.

Natomiast w sytuacji, gdy dziecko nie otrzyma alimentów od Państwa np. z uwagi na przekroczenie progu dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, wówczas w pierwszej kolejności ściągnięte kwoty komornik przekaże na rzecz bieżących alimentów, a dopiero to, co zostanie na spłatę wierzycieli.

Twoja odpowiedź

14 + 17 =