Zrzeczenie się dziedziczenia za życia

Forum prawneKategoria: Dziedziczenie długówZrzeczenie się dziedziczenia za życia
Marek G. zapytał 6 miesięcy temu

Dzień dobry,

Mam właśnie taką sytuację, o której czytam w artykule, to znaczy jestem osobą zadłużoną i chcę, aby moje (dorosłe) dzieci już teraz – za mojego życia – zrzekły się notarialnie dziedziczenia, aby po mojej śmierci nie były obciążone moimi długami. Uzyskałem jednak informację słowną od radcy prawnego, że wierzyciele mogą takie umowy podważyć (po mojej śmierci) ze względu na fakt, że nie zostali o takim ruchu prawnym poinformowani, czyli, że umowy zostały podpisane bez ich zgody. Czy rzeczywiście mogą dochodzić swoich spraw przed sądem w takiej sytuacji?

Serdecznie pozdrawiam, Marek G.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 6 miesięcy temu

Dzień dobry,

Panie Marku wydaje mi się, że radca prawny, z którym Pan rozmawiał, wprowadził Pana w błąd. Roszczenie, o którym wspominał prawnik, przysługuje wierzycielom jedynie w sytuacji odrzucenia spadku przez spadkobierców.

Pan natomiast myśli o zawarciu umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia. Tej nie można unieważnić w drodze tzw. powództwa ze skargi pauliańskiej.

Aby nie być gołosłowną, wskaże Panu uzasadnienie Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie IC 1266/14, w którym zaznaczono, że:

“Art. 1048 k.c. przewiduje instytucję umowy o zrzeczenie się dziedziczenia. Jest to umowa, której mocą potencjalny spadkobierca ustawowy zrzeka się dziedziczenia po przyszłym spadkodawcy. Nie można jednak żądać uznania umowy zrzeczenia się dziedziczenia za bezskuteczną ani na podstawie przepisów o skardze pauliańskiej (art. 527-534), ani w wyniku stosowania na zasadzie analogii art. 1024 k.c. (tak Komentarz do art. 1048 kodeksu cywilnego, J. Ciszewski, Lex).”

Dla podsumowania mogę więc napisać, że zrzeczenie się spadku w drodze umowy zawartej przed notariuszem uchroni Pana spadkobierców przed ewentualną odpowiedzialnością za długi, których nie spłaci Pan za życia. Wzór umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia zamieszczam poniżej:

Umowa zrzeczenia się dziedziczenia wzór

umowa-zrzeczenia-sie-dziedziczenia-wzor-pdf-doc

Umowa zrzeczenia się dziedziczenia – wzór

Twoja odpowiedź

10 + 19 =