Umowa zrzeczenia się dziedziczenia WZÓR

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia to sposób na uniknięcie sytuacji, w której dochodzi do przejęcia długów po bliskiej osobie. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dozwolone jest bowiem zrzeczenie się dziedziczenia ustawowego poprzez sporządzenie odpowiedniej umowy jeszcze za życia przyszłego spadkodawcy. Umowa tego typu musi być zawarta w formie aktu notarialnego, pod rygorem nieważności.

umowa-zrzeczenia-sie-dziedziczenia-wzor-pdf-docJak przygotować taką skuteczną umowę, aby w przyszłości nie musieć martwić o dziedziczenie długów po bliskich? aby ułatwić Ci sporządzenie takiej pełnoprawnej umowy, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór umowy zrzeczenia się dziedziczenia, którą pobierzesz w dalszej części artykułu!

Podmioty i przedmiot umowy o zrzeczenie się dziedziczenia

Umowę zrzeczenia się dziedziczenia może podpisać osoba należąca do kręgu spadkobierców ustawowych oraz przyszły spadkodawca. Dziedziczenia nie może zrzec się natomiast gmina ani Skarb Państwa, czyli spadkobiercy powoływani do spadku w ostatniej kolejności, nabywający spadek niezależnie od swojej woli.

Oświadczenie zrzeczenia się spadku nie ma charakteru osobistego, stąd umowę może zawrzeć także pełnomocnik z udzielonym pełnomocnictwem szczególnym. W przypadku osób małoletnich dokument podpisze natomiast przedstawiciel ustawowy.

Przedmiotem umowy zrzeczenia się dziedziczenia jest prawo do dziedziczenia z ustawy. Istnieje także możliwość zrzeczenia się jedynie prawa do zachowku po zmarłym.

Umowa zrzeczenia się dziedziczenia wzór

umowa-zrzeczenia-sie-dziedziczenia-wzor-pdf-doc

Umowa zrzeczenia się dziedziczenia – wzór

Podstawa prawna:

Art. 1049. [Skutki umowy o zrzeczenie] Kodeks cywilny

§ 1. Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej.

§ 2. Zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku.

Zrzeczenie się spadku a testament

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia ma swoje skutki dopiero w chwili śmierci spadkodawcy, czyli z chwilą otwarcia spadku. W takiej sytuacji osoba, która z niego zrezygnowała, nie dziedziczy po zmarłym i nie ma prawa do zachowku.

Należy wiedzieć jednak, że rezygnacja ze spadku to nie to samo, co rezygnacja z testamentu. Umowa o zrzeczeniu się dziedziczenia dotyczy bowiem jedynie prawa do dziedziczenia z ustawy. Jej skutki prawne nie dotyczą dziedziczenia na podstawie testamentu.

Wzór zrzeczenia się spadku

Wniosek o zrzeczenie się spadku pozwala ustawowemu spadkobiercy zrezygnować zarówno w dziedziczenia całego spadku, jak i z jego części ułamkowej. Niemożliwe jest jednak zrzeczenie się konkretnych przedmiotów, które wchodzą w jego skład.

Ze względu na fakt, że umowa zrzeczenia się dziedziczenia wywołuje skutki wobec zstępnych zrzekającego się, warto w jej treści ograniczyć zrzeczenie się dziedziczenia wyłącznie do osoby, która wnioskuje o rezygnację ze spadku.

Jeśli osoba zrzekająca się nie dopilnuje zawarcia w umowie takich postanowień, wyłączenie od dziedziczenia obejmie cały szczep pochodzący od rezygnującego ze spadku.

 

Ile kosztuje zrzeczenie się spadku u notariusza?

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia może zostać podpisana jedynie w obecności notariusza, który pobierze za taką czynność opłatę ustaloną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości.

Ponieważ akt ten nie wymienia indywidualnej stawki dla sporządzenia umowy zrzeczenia się dziedziczenia, to w celu ustalenia przewidywanych kosztów takiej czynności należy odwołać się do paragrafu 16. tego rozporządzenia, który mówi, że za dokonanie czynności notarialnej, niewymienionej w przepisach, notariusz może żądać kwoty maksymalnie 200 zł plus VAT (23%).

Koszt zawarcia umowy o zrzeczenie się dziedziczenia pokrywa osoba, która zrzeka się dziedziczenia.

Umowa zrzeczenia się dziedziczenia a odrzucenie spadku

Chociaż umowa zrzeczenia się dziedziczenia i odrzucenie spadku mają ten sam cel, tj. rezygnację ze spadku po zmarłym, to jest to ich jedyna cecha wspólna. Instytucje te różni między innymi czas, w którym można podjąć działania, wymagana forma, trwałość czynności oraz jej wpływ na sytuację zstępnych, czyli dzieci i wnuków.

Odrzucenie spadku w przeciwieństwie do zrzeczenia się spadku ma miejsce już po śmierci spadkodawcy. Spadkobierca ma na to 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swojego powołania, czyli z reguły od dnia śmierci osoby bliskiej.

W tym czasie spadkobierca może zdecydować, czy chce przyjąć spadek, odrzucić go lub przyjąć jedynie w części. Odpowiednie oświadczenie woli powinien złożyć przed sądem lub przed notariuszem.

Co więcej, odrzucenia spadku nie można odwołać. Jeśli spadkobierca odrzuci spadek i zrzekł się dziedziczenia, traktowany jest tak, jakby nie dożył otwarcia spadku (prawo spadkowe). Oznacza to, że jego część spadku przypadnie w udziale zstępnym. Warto pamiętać o tym w przypadku, kiedy spadek dotyczy długów – należy wtedy odrzucić go także w imieniu małoletnich dzieci za zgodą sądu.

 

Odwołanie zrzeczenia się dziedziczenia

Umowa zrzeczenia się dziedziczenia podpisywana jest przed śmiercią przyszłego spadkodawcy, co oznacza, że do faktycznego otwarcia spadku może upłynąć wiele lat. W tym czasie spadkobierca może zatem zmienić zdanie i zechcieć anulować rezygnację ze spadku. Ustawa pozwala na odwołanie złożonego oświadczenia woli, jednak musi ono zostać dokonane w odpowiedniej formie i w odpowiednim czasie.

Odwołanie zrzeczenia się dziedziczenia, podobnie jak sama umowa zrzeczenia się, wymaga zachowania formy aktu notarialnego, pod rygorem nieważności. Niezbędne jest zawarcie kolejnej umowy uchylającej postanowienia umowy poprzedniej. Dokument musi podpisać przyszły spadkodawca i spadkobierca.

Odwołanie zrzeczenia się dziedziczenia może mieć charakter kompleksowy lub modyfikujący. W pierwszym przypadku dojdzie do całkowitego anulowania rezygnacji ze spadku, zaś w drugim spadkobierca może zmienić wcześniejsze zrzeczenie się dziedziczenia, np. wyłączając z postanowień takiej umowy swoich zstępnych.

Podsumowanie

  • Jedyna możliwa umowa o spadek po osobie żyjącej to umowa o zrzeczenie się dziedziczenia.
  • Spadkobierca ustawowy poprzez umowę z przyszłym spadkodawcą może zrzec się dziedziczenia po nim majątku i jednocześnie długów. Umowa taka musi być zawarta w formie aktu notarialnego.
  • Spadkobierca ustawowy zrzekający się dziedziczenia, który zrzekł się przez umowę z przyszłym spadkodawcą dziedziczenia, może na podstawie testamentu sporządzonego przez spadkodawcę – odziedziczyć wskazane w testamencie składniki majątku spadkodawcy.
  • Odwołanie umowy zrzeczenia się dziedziczenia jest jak najbardziej możliwe! Uchylenie się od skutków wcześniej zawartej umowy następuje poprzez sporządzenie kolejnej umowy, której celem będzie umorzenie skutków zrzeczenia się dziedziczenia.
  • Skutki zrzeczenia się dziedziczenia następują, dopiero gdy dochodzi do otwarcia spadku, a więc w chwili śmierci spadkodawcy.
  • Umowę zrzeczenia dziedziczenia może zawrzeć ze spadkodawcą każda osoba należąca do kręgu jego spadkobierców ustawowych.
  • Zrzekający się dziedziczenia nie musi dostać zgody od zstępnych na zawarcie umowy o zrzeczenie się dziedziczenia.

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze