Zwrot renty rodzinnej – odwołanie WZÓR

Forum prawneKategoria: Wzór pismaZwrot renty rodzinnej – odwołanie WZÓR
M.R. zapytał 3 lata temu

Witam, proszę o radę w imieniu mojego brata, otrzymał decyzję o zwrot pobieranej renty rodzinnej 20 000 zł. Złożył wniosek o rentę ukończeniu 50 roku życia, czyli w tamtym roku 2020,wcześniej rentę rodzinną pobierał jego studiująca córka. Dwa miesiące temu otrzymał pismo z ZUS o posiadaniu przez nich dowodów, że ta renta mu się jednak nie należy. Brat z żoną mieszkali u matki bratowej, wychowywali wspólnie córkę, z czasem jednak brat musiał się wyprowadzić, ponieważ pogorszyła się jego stosunki z teściową. Nadal jednak pomagał żonie finansowo w utrzymaniu i utrzymaniu córki.

Bratowa chorowała w tym czasie już i nie chciała się wyprowadzić od matki. Brat, aby mógł kupić mieszkanie dla siebie i cały czas mając nadzieję, że żoną zdecyduje się na przeprowadzkę dla swojej rodziny, wyjechał do pracy do Niemiec. Pracował tam niespełna dwa lata, odwiedzał żonę i córkę, mając z nimi stały kontakt, złożył na utrzymanie córki i pomagał finansowo żonie. Brązowa pracowała w opiece społecznej, później podczas swojej choroby pobierała rentę chorobową. Pod wpływem swojej matki złożyła pozew o alimenty na siebie od mojego brata, którą płacił na jej rzecz.

Chcąc ratować małżeństwo, wrócił do kraju i co się z tym wiąże, został chwilowo bez pracy. Oczywiście zaraz miał na głowie komorników, bo nie miał z czego płacić alimentów, ale po kilku miesiącach znalazł stałą pracę. Brat, chcąc bronić się w tym czasie, aby zawiesić alimenty, skorzystał z porad radcy prawnego. Doradził mu że jeśli i tak nie mieszkają razem, to niech złoży pozew o rozwód, Brat w tym czasie nadal utrzymywał mimo wszystko kontakt z żoną, Córka miała z nim stały kontakt, mieszkała u niego w weekendy. Brat złożył pozew, mimo że Tak naprawdę nie chciał rozwodu, napisał w nim za radą radcy o ustaniu więzi itd.To było w 2016 r.

Stan zdrowia bratowej pogorszył się w tym czasie, Brat odwiedzał ją w szpitalu, pomagał córce. Nadmienię tylko, że w odpowiedzi na pozew rozwodowy, bratowa odpowiedziała, że nie chce rozwodu. Wcześniej też z powodu uzależnienia od alkoholu bratowej. Brat uczynił też rozdzielczość majątkową.W 2017 roku bratowa zmarła. Rentę rodzinną pobierała córka którą się uczyła, Brat, pobierając jeszcze w tamtym roku rentę razem z córką, oddawał jej swoją połowę.

Teraz musi oddać całe świadczenie które otrzymał, bo prawdopodobnie do ZUS trafił pozew o rozwód którego i tak nie było. Czy w jakiś sposób do się pomóc Bratu? Brat, składając wniosek o rentę rodzinną, nie ukrywał żadnej informacji, ani o rozdzielności majątkowej, ani o pozwie rozwodowym, ani o tym, że nie mieszkali razem z małżonką. Gdzie ma szukać pomocy?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

niestety już na wstępie muszę napisać, iż z podanych przez Panią okoliczności wynika, że brat nienależnie pobierał rentę rodzinną po zmarłej żonie. Po analizie opisanego przez Panią stanu faktycznego nie można bowiem wysnuć innego wniosku.

Pokrótce wyjaśnię, o co mi chodzi.

  1. W dacie śmierci żony małżonkowie mieli rozdzielność majątkową małżeńską – nie została więc spełniona przesłanka z art. 70 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
  2. Brat był zobowiązany do alimentacji na żonę. Co więcej, była ona na tyle zdeterminowana, by uzyskać alimenty, że składała kolejne wnioski egzekucyjne, a komornik „ścigał” Pani brata za długi alimentacyjne;
  3. Rok przed śmiercią żony brat złożył pozew o rozwód, który nie został przez niego wycofany. Trudno więc przyjąć, że w tym czasie doszło, chociażby do powstania faktycznej wspólności majątkowej. A okoliczność, że brat pomagał córce i odwiedzał chorą żonę w szpitalu, nie potwierdzają, że małżeństwo odżyło i tym samym powstała wspólność małżeńska majątkowa.

Powyższe stawia Pani brata na przegranej pozycji, aczkolwiek ma on prawo złożyć odwołanie od decyzji ZUS. Może on również złożyć wniosek o umorzenie nienależnie pobranej renty rodzinnej.

W tym przypadku jednak musi wykazać istnienie specjalnych okoliczność. Wpływ na decyzję ZUS może mieć trudna sytuacja materialno-bytowa, stan zdrowia, niepełnosprawność, wiek. Brat może również złożyć wniosek o rozłożenie długu na raty i częściowe umorzenie zaległości.