Czy dłużnik może żądać zawieszenia egzekucji z pozostałej części majątku?

Forum prawneKategoria: KomornikCzy dłużnik może żądać zawieszenia egzekucji z pozostałej części majątku?
Marta O. zapytał 3 lata temu

W związku z prawomocnym nakazem zapłaty prowadzona jest egzekucja komornicza z wynagrodzenia oraz, w tej samej sprawie z nieruchomości. Kwota należności głównej 22 tys. zł, odsetki 2 tys. zł, koszty sądowe 3 tys. zł. Na rzecz wierzyciela wypłacono w kolejnych miesiącach (kwoty już po pomniejszeniu o pobrania na rzecz kosztów egzekucyjnych):

1. miesiąc: 700 zł
2. miesiąc: 500 zł
3. miesiąc: 250 zł
4. miesiąc: 180 zł
5. miesiąc: 1.100 zł

Czy biorąc pod uwagę powyższe, zachodzą przesłanki z art. 799 par 2 kpc. i wniosek dłużnika do komornika o zaprzestanie egzekucji z nieruchomości powinien zostać pozytywnie rozpatrzony?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

na początku wyjaśnię, że w myśl regule przewidzianej w art. 799 § 2 kpc jeżeli egzekucja z jednej części majątku dłużnika oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dłużnik może żądać zawieszenia egzekucji z pozostałej części majątku.

W Twoim przypadku egzekucja trwa już pięć miesięcy, w czasie których należność główna została zmniejszona o 2 730 zł. Można więc przyjąć, że egzekucja jest skuteczna, jednak osiągnięcie celu, czyli całkowita spłata zobowiązania rozłoży się w czasie. Twój wniosek o ograniczenie egzekucji z nieruchomości wyłącznie na podstawie art. 799 kpc może zostać więc oddalony.

Ograniczenie egzekucji na wniosek dłużnika wzór

Ograniczenie-egzekucji-na-wniosek-dluznika

Ograniczenie egzekucji na wniosek dłużnika

Niemniej wniosek wydaje się zasadny i powinien zostać złożony. W treści wniosku możesz użyć dodatkowych argumentów.

Pierwszym z nich jest oczywiście skuteczność zajęcia wynagrodzenia za pracę, drugi – koszty jakie generuje postępowanie egzekucyjne z nieruchomości (powołanie biegłego do opisu i oszacowania nieruchomości), kolejny to bezpodstawność egzekucji z nieruchomości w czasie pandemii koronawirusa, kiedy obowiązuje zakaz licytacji z lokali mieszkalnych lub nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika (art. 952(1)§ 5 kpc).

Dodatkowo możesz odnieść się do regulacji § 2 niniejszego przepisu, zgodnie z którym licytacji z nieruchomości nie wyznacza się jeśli wysokość długu nie stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania.

Na koniec zaznaczę, że wraz z wnioskiem o ograniczenie egzekucji z nieruchomości możesz złożyć wniosek o jej zawieszenie. W międzyczasie możesz również podjąć próby znalezienia porozumienia z wierzycielem, starając się zatrzymać go w złożeniu wniosku o opis i oszacowanie nieruchomości.

Musisz wiedzieć, że dysponentem postępowania egzekucyjnego jest właśnie wierzyciel, dlatego to z nim warto i należy rozmawiać. Powodzenia!

Warto przeczytać: Wniosek o ograniczenie egzekucji na wniosek dłużnika i wierzyciela