Czy firma windykacyjna może kupić dług w formie rekompensaty?

Kategoria: WindykacjaCzy firma windykacyjna może kupić dług w formie rekompensaty?
Remi zapytał 1 rok temu

Cesja rekompensaty za nieterminowo zapłacone zobowiązania. Firma windykacyjna kupiła 11.03.2020 r. moje wierzytelności (tylko odsetki i rekompensatę za nieterminowo zapłacone zobowiązania, gdyż wszystkie podstawowe zobowiązania uregulowałem firmie sprzedającej wierzytelność). Było to za faktury z roku 2014, 2015, 2016 i 2017.

Według ustawy od 1 stycznia 2020 r. zbywanie roszczeń o tę rekompensatę za koszty nie jest dopuszczalne. Czy firma windykacyjna może żądać ode mnie tej rekompensaty?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Dzień dobry,

wydaje się, że ma Pan rację!

Sięgając bowiem do zapisu art. 10 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 2003 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, przeczytać można, że:

Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:

1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;

2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;

3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

 

I dalej – ustęp 4 niniejszego przepisu wskazuje, że:

Roszczenie o rekompensatę, o której mowa w ust. 1, nie może być zbyte.

Zatem to, co wypada zrobić w danej sytuacji, to podjęcie kontaktu z firmą windykacyjną i złożenie wniosku o ograniczenie windykacji do należności wymagalnych.

Proszę powołać się na zapis art. 10 ustawy i wskazać, że zgodnie z ustępem 1 w związku z ustępem 4 roszczenie o rekompensatę nie podlega zbyciu, dlatego na firmę windykacyjną nie przeszło uprawnienie domagania się zapłaty nieuregulowanej rekompensaty.

Dodatkowo proszę powołać się na regulację art. 13 ustęp 1, który stanowi, że postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela, lub obowiązki dłużnika, o których mowa m.in. w art. 10 lub mające na celu obejście tych przepisów, są nieważne, a zamiast nich stosuje się przepisy ustawy.

Mam nadzieje, że tak przedstawione stanowisko wystarczy, by ograniczyć windykację.

Trzymam kciuki i życzę powodzenia!

Twoja odpowiedź