Czy komornik może zabrać nadpłatę podatku przy wspólnym rozliczeniu?

Kategoria: KomornikCzy komornik może zabrać nadpłatę podatku przy wspólnym rozliczeniu?
Estera zapytał 8 miesięcy temu

Dobry Wieczór. Czy w tym roku nadal obejmuje przepis, że komornik może zabrać nadpłatę podatku przy wspólnym rozliczeniu? jedynie wtedy gdy małżonkowie mają wspólne zajęcie, a jak jeden z nich nie ma zajęcia, a drugi ma, to nie może zabrać.

8 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 8 miesięcy temu

Dzień dobry,

jestem przekonana, że podobne pytania zadaje wielu dłużników, obawiając się zajęcia przez komornika przysługującego im zwrotu z podatku. Niestety odpowiedź, którą udzielę nie będzie dla nich zadowalająca.

Muszę bowiem napisać, że choć jeszcze do niedawna Sądy Administracyjne nie potrafiły zająć jednoznacznego stanowiska w kwestii możliwości zajęcia przez komornika przysługującej nadpłaty, dziś obowiązuje zasada potwierdzona wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie II FSK 430/18, w którym wskazano, że:

“(…) skoro z jednej strony organ podatkowy ma prawo do dokonania zwrotu całej nadpłaty na rzecz jednego z małżonków, jako jednego z wierzycieli solidarnych, a z drugiej strony, każdy ze współmałżonków, jako wierzyciel solidarny – jest uprawniony do otrzymania całej nadpłaty – to dopuszczalne jest zarówno zaliczenie jej na poczet zaległości podatkowej jednego z małżonków (tak NSA w wyroku z 12 września 2017 r., sygn. akt I FSK 2199/15), jak i skierowanie do niej egzekucji należności cywilnoprawnej jednego z małżonków”.

Z powyższego wyroku jednoznacznie wynika, że Urząd Skarbowy zobowiązany będzie zrealizować zajęcie nawet jeśli dłużnikiem jest jeden z małżonków.

Co więcej, US jest pozbawiony prawa do kwestionowania komorniczego zajęcia kwoty nadpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i powinien zastosować się do wezwań komornika.

Natomiast dłużnik lub jego małżonek, kwestionując zajęcie, może złożyć skargę na podstawie przepisów kpc.

Olga odpowiedział 7 miesięcy temu

Witam, rozliczałam się razem z mężem, mąż ma komornika, Pani w urzędzie oświadczyła, że nie dostanę zwrotu, tylko przekażą nadpłatę komornikowi. Czy zmieniło się prawo? Jakie pismo wysłać do US? Pani powołała się na 92 p 3 ordynacji wyborczej i na art. 367 p1 p2 kodeksu cywilnego. Pozdrawiam Olga

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 7 miesięcy temu

Witaj Olgo,

Pani w Urzędzie Skarbowym słusznie powołała się na przepis art. 92 §  3 ordynacji podatkowej, który stanowi, że:

Małżonkowie opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów na podstawie odrębnych przepisów ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe oraz solidarna jest ich wierzytelność o zwrot nadpłaty podatku od sumy dochodów małżonków, z zastrzeżeniem § 3a.

Jednakże przepis ten nie znajdzie zastosowania w Państwa sprawie – zobowiązania Twojego męża nie są zobowiązaniami podatkowymi. Gdyby egzekucja dotyczyła nieuregulowanych podatków, to faktycznie zwrot nadpłaty nie miałby miejsca.

Podajesz jednak, że mąż ma komornika, dlatego przyjmuję, że pochodzenie długów jest nieco inne. Jeśli wierzyciele Twojego męża nie posiadają tytułu wykonawczego na Twoją osobę, to US powinien dokonać zwrotu zgodnie z Waszym wnioskiem.

Jeśli więc Urząd Skarbowy nie  zmieni stanowiska, zasadne będzie przygotowanie pisma z żądaniem przyspieszenia zwrotu podatku i wskazaniem na regulacje art. 92 § 3 ordynacji podatkowej w związku z art. 831 § 1 pkt 3 kodeksu postępowania cywilnego oraz powołując się na utrwalone stanowisko sądów administracyjnych, zgodnie z którym solidarny charakter nadpłaty z małżeńskiego PIT ma charakter szczególny i nie może być rozciągany na sytuację egzekwowania z przysługującej małżonkom nadpłaty długów, ciążących na jednym z nich – tak wyroku z 27 marca 2014 roku w sprawie sygn. akt II FSK 979/12) oraz z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie sygn. akt II FSK 1757/09.

Mam nadzieje, że tak przygotowane pismo pomoże. Powodzenia!

E.P. odpowiedział 7 miesięcy temu

Dzień dobry – mam pytanie, w tym roku rozliczam się z mężem, on wdowiec ja rozwódka z dzieckiem. On ma komornika za dług wzięty przed naszym ślubem. Interesuje mnie czy komornik może zabrać ulgę na dziecko jeżeli ono nie jest jego i on nie jest jego prawnym opiekunem. Nurtuje mnie to, czy można złożyć skargę na czynności komornicze jeżeli komornik przejmie te pieniążki. Pozdrawiam

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 7 miesięcy temu

Witam serdecznie,

jak już podawałam w odpowiedziach na inne zapytania, jeśli podatnik rozlicza się wspólnie z małżonkiem, w stosunku do którego prowadzona jest egzekucja komornicza, jednak wierzyciel nie ma tytułu wykonawczego na małżonka dłużnika, to nadpłata z podatku powinna trafić do rąk podatnika.

Powyższe przekłada się na to, że przy wspólnym rozliczeniu Urząd Skarbowy zobowiązany jest wypłacić Państwu ulgę na dziecko. Inaczej byłoby jedynie w dwóch przypadkach:

  1. jeśli długi męża to nieuregulowane zobowiązania podatkowe
  2. jeśli wierzyciele męża pociągnęliby również Panią do współodpowiedzialności za spłatę zobowiązań męża, uzyskując klauzulę wykonalności na małżonka dłużnika.

Niemniej jednak zarówno pierwsza, jak i druga sytuacja nie zachodzi w Państwa sprawie. Natomiast co do Pani odpowiedzialności za spłatę długów męża to taka nie nastąpi, ponieważ są to zobowiązania sprzed małżeństwa, na które nie wyrażała Pani zgody. Należy jednak pamiętać, że takie długi nabywa się w spadku – jest to jedyna sytuacja, kiedy może zostać Pani zmuszona do spłaty długów męża sprzed ślubu.

Jeśli jednak doszłoby do zajęcia nadpłaty przez komornika, zasadne będzie złożenie skargi na zajęcie. Wcześniej jednak warto podjąć kontakt z Urzędem Skarbowym celem ustalenia, czy fiskus planuje dokonać zwrotu nadpłaty, czy też chce ją przekazać komornikowi.

Ewelina odpowiedział 7 miesięcy temu

Dziękuję za pomoc 

Ewelina odpowiedział 7 miesięcy temu

Rozmawiałam z us i Pani twierdzi ,że wszystkie pieniążki pójdą do komornika mimo wszystko mówiła, że można zadzwonić do komornika i z nim ustalić jak to będzie wyglądało i czy się dokona. I co teraz czy już pisać jakieś pismo czy dzwonić czy jest sens ? 

Marcin odpowiedział 6 miesięcy temu

Dzień dobry.
Małżonka ma długi z przed naszego ślubu, dlatego rozliczamy się wspólnie, ulga na dzieci żony, dojazdy do pracy itp. Teraz właśnie się dowiedziałem że US cały  zwrot przekazał komornikowi, mimo że mnie jestem dłużnikiem. Co mogę zrobić ?

Twoja odpowiedź