Czy komornik może zająć odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Forum prawneKategoria: KomornikCzy komornik może zająć odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?
Avatarhwang1990 zapytał 12 miesięcy temu

Czy komornik może zająć odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu? Ojciec ma sądownie narzuconego komornika. Do maja ubiegłego roku tacie komornik z wynagrodzenia zabierał maksymalną kwotę na poczet zadłużenia – wszystko zgodnie z przepisami.

W maju ojciec brał udział w wypadku przy pracy, bardzo poważnym. Od tamtego czasu przebywa na zasiłku rehabilitacyjnym. Około listopada ojciec zaczął otrzymywać pieniądze z tytułu wszelakich odszkodowań tj. uszczerbek na zdrowiu, operacje itp. i tak komornik zajął z konta bankowego najpierw całość co do grosza, by potem jakąś część zwrócić z powrotem.

Jednak ostatnim razem gdy ojciec otrzymał odszkodowanie z PZU za uszczerbek na zdrowiu, komornik zabrał znów całość z konta i ani grosza mu z tego nie zostawił. Sytuacja powtórzyła się w styczniu, gdy ojciec otrzymał z ZUS-u zasiłek rehabilitacyjny za trzy miesiące, bo zwlekali z jego wypłatą, bo był wzywany na komisję….

I tak komornik zabrał po raz drugi całość co do grosza i ani złotówki ojcu nie zostawił na życie, nie wspominając o rehabilitacji, której ciągle wymaga.

Proszę o pomoc co robić w takiej sytuacji. Czy można jakoś zaskarżyć tego komornika, czy wystarczy mu po prostu pokazać jakiś przepis/paragraf, po którym komornik odda część pieniędzy niezbędnych do życia?

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 12 miesięcy temu

Witaj,

w pierwszej kolejności, odpowiadając na Twoje pytanie: czy komornik może zająć odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, pragnę wyjaśnić, iż odnośnie przysługujących dłużnikowi odszkodowań, to zgodnie z regulacją art. 831 § 1 ustęp 5 kpc nie podlegają egzekucji świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, w granicach określonych w drodze rozporządzenia przez Ministrów Finansów i Sprawiedliwości; nie dotyczy to egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów.

Natomiast Rozporządzenie Ministrów Finansów oraz Sprawiedliwości w sprawie określenia granic, w jakich świadczenia z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej stanowi, że świadczenia pieniężne z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej w trzech czwartych częściach tych świadczeń i odszkodowań.

Zatem egzekucja komornicza może być skierowana maksymalnie do 25 % wypłaconego odszkodowania. Jeśli bank przekazał zbyt duże kwoty, należy skontaktować się z komornikiem i wyjaśnić sprawę. W sytuacji jeśli komornik nie przyzna Wam racji, zasadnym będzie skarga na czynność komornika w przedmiocie nadmiernej egzekucji.

Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc
Skarga na czynności komornika – wzór

Niestety wynikła sytuacja nie wystąpiła z winy komornika. Musisz bowiem wiedzieć, że potrącenia z zajętego konta dokonuje bank na wniosek komornika. Natomiast sam komornik nie ma informacji, z jakiego źródła pochodzą przekazane mu pieniądze.

Komornik nie ma dostępu do konta dłużnika. Nie widzi więc ile faktycznie dłużnik posiada środków na zajętym rachunku, jakie ma wpłaty, z jakiego tytułu i kim jest nadawca.

Dlatego, kiedy komornik otrzymuje z banku pieniądze, nawet jeśli są to środki wolne od zajęcia, to on o tym nie wie, i raczej ich nie zwróci bez ingerencji dłużnika.

Mając powyższe na uwadze, wydaje się, że w tym momencie, zasadnym będzie kontakt z komornikiem i wniosek o zwrot niesłusznie pobranych kwot wolnych od zajęcia.

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy - wzór
Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

Aby uniknąć podobnych problemów w przyszłości warto złożyć jeszcze jeden wniosek – wniosek o zwolnienie spod egzekucji rachunku bankowego.

Wniosek o zwolnienie spod zajęcia rachunku bankowego

Wniosek o zwolnienie spod zajęcia rachunku bankowego
Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Twoja odpowiedź